نکاتی طنز و جدی در باره بکرزایی   

در کتاب درسی چاپ 93 و 94 نسبت به چاپ 92 ، دو مطلب در رابطه با بکرزایی ،  هم زمان حذف شده است :

الف : بکر زایی شکل ویژه ای از کلون کردن است و فرد حاصل از بکر زایی یک نوع کلون است  .

ب - بکرزایی به انواع تولید مثل جنسی تعلق دارد .

 نکات طنز کنکوری :

1 - بکر زایی نوعی تولید مثل است !!!

2 – از این به به بعد می توان گفت که سه روش تولید مثلی وجود دارد : 1 – جنسی 2 – غیر جنسی 3 – بکرزایی

3 – البته احتمالا بعضی از طراحان تست های حرفه ای خواهند نوشت که چون در بخش مبحث تولید مثل جنسی به موضوع بکرزایی پرداخته شده ، می توان آن را نوعی تولید مثل جنسی در نظر گرفت .

4- باید منتظر بمانیم و دعا کنیم که تستی ازبکرزایی در کنکور 95 بیاید تا سازمان سنجش به عنوان آخرین و تنهاترین و معتبرترین مرجع علم زیست شناسی !!! نظر خود را اعلام کند ! ( که البته نظر آنها هم فقط در قالب کلید بدون پاسخ تشریحی خواهد بود ) و باز داستان ادامه خواهد یافت و ما نظر سازمان سنجش را به عنوان نظر نهایی و صد در صد علمی ، به نسل های بعدی منتقل کنیم .

نکات جدی :

1 – نمی دانم چه اصراری هست که بکرزایی ، بویژه علت و نحوه بکرزایی را با این همه مطلب مغشوش و ناقص ،حتما در کتاب بیاورند .  

2 – همکارانی که سابقه بیشتری دارند حتما یادشان می آید که در چاپ های قبلی کتاب در رابطه با بکرزایی دقیقا این جمله نوشته شده بود که " فرزندان حاصل کاملا شبیه مادرند " تا اینکه از سال 87 این جمله حذف شد و به جای ان جمله فعلی آمد که " فرزندان حاصل از نظرژنی کاملا شبیه مادرند " هرچند صحت همین جمله هم قابل بحث می باشد.

3 – تا چاپ 93 مطالب بکرزایی تقریبا بدون تغییر بود و حالا داستان چاپ 93 و 94 ... تا ببینیم در 95 چه تغییری خواهد کرد .

لینک
   معمای سوال 194 زیست شناسی در کنکور 94 و یک توضیح تکمیلی   

 - شاید طراح محترم ، در توجیه صحت گزینه 3 ، هورمون رشد ( یکی از هورمون های هیپوفیز پیشین که بافت هدف آن تمام بافت ها می باشد – که البته در کتاب درسی جزء بخش بیشتر بدانید است ) را در نظرگرفته باشد و اینگونه توجیه کند که هورمون رشد بر روی همه سلول های هاپلوئیدی ( حداقل تحریک ساخت پروتئین ) موثر است !!!

 

همانطور که در عنوان آوردم این توضیحات ( توجیهات ) به روش حل معما شبیه است و شاید روح طراح محترم هم از این مواردی که من گفتم خبر نداشته باشد. شاید هم سازمان سنجش توضیح منطقی تری در رابطه با گزینه صحیح بدهد و یا این سوال را حذف کند.  کسی چه می داند ؟

 

لینک
   بررسی سوالات 194 و 205 زیست شناسی کنکور 94   

نقد سوال 194 زیست شناسی :

گزینه های 1 ، 2 و 4 قطعا نادرست هستند ولی توجیه صحت گزینه 3 دارای اشکال می باشد بدین صورت که :

 منظورطراح ازهرسلول هاپلوئیدی موجود در لوله اسپرم ساز باید یکی از این سلول ها باشد :

 1– اسپرم نابالغ  ( n= 23 کروموزوم ها مضاعف )

2 – اسپرم تمایز نیافته  ( n = 23 کرومزوم ها غیر مضاعف )

3 – اسپرم ( n = 23  کرومزوم ها غیر مضاعف )

شاید بتوان در توجیه صحت گزینه 3 گفت که : در کتاب درسی آمده است " دو هورمون که توسط هیپوفیز پیشین ترشح می شوند ، اعمال بیضه ها را تنظیم می کنند " و از طرفی یکی از اعمال بیضه ها تولید سلول های اسپرم است ، و در مسیرتولید اسپرم درون لوله اسپرم ساز ،ابتدا سلول های اسپرم نابالغ ، تحت تاثیرهورمون FSH وتستوسترون ( که خود تحت تاثیر LH ترشح می شود ) به اسپرم تمایز نیافته و سپس اسپرم تمایزنیافته ، تحت تاثیرهورمون FSH وتستوسترون به اسپرم تمایز می یابند ، ولی یک سوال همچنان باقی می ماند وسوال این است که در کتاب درسی هیچگونه اشاره ای به تاثیر هورمون های هیپوفیزی بر روی اسپرم ها ، درون لوله های اسپرم ساز نشده است و ادامه بلوغ اسپرم ها را ( احتمالا توانایی حرکت آنها ) درون اپی دیدیم معرفی می کند .

سوال 205 :
الف - دلیل درست بودن گزینه 1 شاید این باشد که طراح محترم ، لنفوسیتها را دو نوع B و T در نظر گرفته و اینگونه تحلیل می کند که لنفوسیت B بطور غیرمستقیم از طریق تولید پادتن بوسیله پلاسموسیت ها فعالیت ماکروفاژ ها را افزایش می دهد و لنفوسیت T هم به طور غیر مستقیم ازطریق تولید T کشنده .
از طرفی چون T کشنده باعث مرگ سلول های سرطانی و یا سلول های آلوده به ویروس می شود و این سلول ها را منهدم می کند ، زمینه را برای فعالیت ماکرو فاژها در پاکسازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده فراهم می کند .
ب – دلیل غلط بودن گزینه 4 هم این است که از دو خط دفاع غیر اختصاصی فقط در خط دوم انواعی از سلول های خونی نقش دارند و در خط اول نقشی ندارند .

 

لینک
   بررسی سوال 190 زیست شناسی – کنکور 94   

تذکر : پیشاپیش از طولانی بودن مطلب عذر خواهی می کنم ولی فکرمی کنم ارزش خواندن داشته باشد .

سوال : در تار ماهیچه اسکلتی یک فرد خرد سال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد ؟

1 – مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی

2 – تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف

3 – بوجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونو ساکارید

4 – فرایند تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول

الف – در نگاه اول به نظر می رسد که گزینه 4 پاسخ صحیح است چون در کتاب زیست شناسی سوم تجربی تا چاپ 89 صفحه 125 نوشته شده بود که : " گاهی هسته سلول چند بار تقسیم می شود و منجر به سیتوکینز نمی شود . در این حالت ساختاری چند هسته ای بوجود می اید مانند سلول های ماهیچه مخطط پس از مراحل جنینی . " ولی این بخش از کتاب از چاپ سال 90 حذف شده است !

ب – احتمالا دلیل حذف بخش فوق از کتاب درسی نادرست بودن آن بود و علت چند هسته ای بودن تار ماهیچه مخطط را اینگونه توضیح می دهند که :

1 – سلول های چند هسته ای ماهیچه مخطط ، از یکی شدن سلول های مزانشیمی رویانی به نام میوبلاست بوجود می آیند . ( بافت شناسی پایه  جان کوئیرا، ص 236 )

2 - چند هسته ای بودن سلولهای ماهیچه مخطط به علت اتصال میوبلاستها (سلولهای اجدادی عضلانی جنینی) به یکدیگر است. منبع: بافت شناسی پایه دکتر محمد رخشان صفحه292  
 

ب – اگر دلایل 1 و 2 در بالا را قبول کنیم ظاهرا هیچ دلیلی برای نادرست بودن گزینه های 1 و 2 نداریم مگر آنکه طراح محترم از کتاب چاپ 89 و قبل تر استفاده کرده باشد !

ج – البته اگر بتوانیم اصطلاحات کروموزوم و کروماتید را برای باکتری استفاده کنیم طبق نظریه درون همزیستی می توان کروموزوم و کروماتید میتوکندری را برای صحت گزینه های 1 و 2 استفاده کرد چون میتوکندری ها در تار ماهیچه مخطط قدرت تقسیم دوتایی دارند ( عجب کشف بزرگی ! )

د – البته سوالات مبهم دیگری هم در این کنکور وجود دارد که اگر فرصت شد در رابطه با آنها هم مطالبی خواهم آورد .

 

لینک
   پرسش از شما پاسخ از کارشناسان   

در سایت گروه درسی زیست شناسی ، بخشی به نام پرسش از شما پاسخ از کارشناسان ، به نشانی اینترنتی زیر وجود دارد :

پرسش از شما پاسخ از کارشناسان

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه دست اندر کاران این سایت و بویژه بخش ، پاسخ از کارشناسان سایت ، نکات زیر را یادآوری می نمایم :

 1- پرسش : آقا یا خانم یکتا : فصل 5 زیست پیش صفحه 115 درباره پروانه ها صحبت شده خواستم بدونم پروانه های غیرسمی مقلد و غیرمقلد و نیز سمی ها گونه های مختلف اند؟یعنی 3 گونه اند؟ ممنون

پاسخ کارشناسان : بلی سه گونه اند

نقد :

الف - به نظرمی رسد دوگونه صحیح باشد، الف ) گونه سمی ب) گونه غیر سمی ،که گونه غیر سمی شامل دو گروه است ( دو جمعیت است ) یکی جمعیت مقلد و دیگری جمعیت غیر مقلد .

ب – لطفا در صورت امکان اگر سه گونه هستند نام علمی این سه گونه را بنویسید.

ج – اگر دوگونه صحیح است لطف کنید و نام علمی دو گونه را بنویسید .                                                                                                     

2 - پرسش : آیا ستون مهره ها در مار و سوسمار همولوگ است؟ وآیا لگن سوسمار وستیجیال است؟

پاسخ کارشناسان : در هر دو مورد پاسخ مثبت است . 

نقد : در سوسمار لگن وستیجیال نیست ولی در مار هست .

3 – پرسش : میثاق عرفانی : سلام.در صفحه ی 23 کتاب نوشته که اپران از دو بخش ساختاری وتنظیم کننده ساخته شده است. بعد نوشته که بخش ساختاری قسمتی از DNA است که از ان RNA ساخته میشود.حالا پس نتیجه میگیریم که از اپراتور و سه ژن دیگر چون mRNA ساخته میشود(رونویسی میکند)این 4 مورد بخش ساختاری اند اما تو کتاب اپراتور را جزو بخش تنظیم کننده میداند چرا؟؟

پاسخ کارشناسان : .با سلام نتیجه گیری شما در کتاب نوشته نشده است . .رونویسی از محل شروع رونویسی (یعنی کدون آغاز ) آغازمی شود . 

نقد : رونویسی از محل جایگاه آغاز رونویسی شروع می شود ،نه کدون آغاز ،چون قبل از کدون اغاز هم نوکلئو تید هایی وجود دارند ( توالی رهبر ) که رونویسی می شوند ولی ترجمه نمی شوند .

4– پرسش : فاطمه حقى : باسلام می خواستم نحوه ى تولید مثل تریکودینا را توضیح بدید .

پاسخ کارشناسان : با سلام تولید مثل در تریکودینا به شکل غیر جنسی و با تقسیم دوتایی انجام می شود. سلول های تازه ساخته شده اندامک های مورد نیاز خود و ردیف های مژک ها و زواید هایشان را می سازند و بالغ می شوند.  

نقد : تقسیم دوتایی مخصوص پروکایوت هاست ودر مژکداران ازجمله تریکودینا تولید مثل غیرجنسی به روش تقسیم میتوز انجام می شود .

تذکرات  :

 1 - نقد های ارائه شده بر مبنای محتوای کتاب های درسی ارائه شده اند .

2 – باید در نظر داشت که بیشتر پرسش کنندگان ، دانش آموزان و دبیران درس زیست شناسی و - اغلب نگران کنکور – هستند و در نتیجه پاسخ های کارشناسان این سایت را  - به حق -  پاسخ نهایی برای رفع اختلاف نظر های احتمالی موجود بین الف -  کتاب های کمک آموزشی ب -  معلمین ج -  محتوای مبهم و نادرست برخی از مطالب آموزشی کتاب درسی  ، قلمداد می کنند .

3 - پرسش ها و پاسخ ها بدون هیچگونه دخل و تصرفی نگاشته شده اند و برای اطمینان می توانید بر وی لینک مربوطه که در بالا درج شده کلیک کنید .

4 - نقد های فوق طی چند نوبت به صورت ایمیل و تلفنی به سایت گروه ارسال و اطلاع رسانی شد ولی متاسفانه نه هیچ پاسخی به ایمیل اینجانب داده شد و نه تغییری در پاسخ های سایت انجام شد به همین دلیل برای رفع اشکال شخصی خودم و اطلاع از نظرات همکاران محترم این پست را انتشار داده ام و منتظر نظرات شما همکاران و سایر کارشناسان هستم .

 

 

 

لینک
   کنکور 92 - سوال 158 و چند نکته   

158- هرسلول گیاهی که .............. می باشد .............

    1 ) فاقد هسته - شیره پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می کند .

    2 ) فاقد پروتوپلاسم زنده - در استحکام اندام های گیاهی نقش دارد .

    3 ) واجد دیواره نخستین - قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می کند .

    4 ) دارای پوشش کوتینی - فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید می باشد .

نکته اول :درست نبودن گزینه های 1 و 4 واضح و بدون ابهام است .

نکته دوم :با توجه به موارد زیر می توان گزینه 2 را گزینه صحیح در نظر گرفت :

الف - انواع سلول های فاقد پروتوپلاسم زنده (سلول های مرده ) در سطح کتاب های درسی زیست شناسی دبیرستانی عبارتند از : 1 - سلول های اسکلرانشیمی ( فیبر و اسکلرئید ) 2 - سلول های آوند چوبی ( تراکئیدها و عناصر آوندی ) 3 - سلول های مرده کلاهک 4 - سلول های چوب پنبه ای ( هرچند در کتاب های درسی به مرده بودن این سلول ها اشاره ای نشده است )

ب - از بین سلول های مرده ( فاقد پروتوپلاسم زنده )که در نکته دوم آنها را نام بردیم ، به نقش استحکامی سلول های اسکلرانشیمی در کتاب زیست شناسی 1 به طور مستقیم اشاره شده است .

ج -  به نقش استحکامی سلول های چوب پنبه ای و آوند های چوبی در کتاب زیست شناسی 2، صفحه 215، بند سوم ، به صورت غیر مستقیم اشاره شده است .

بند سوم صفحه 215 کتاب زیست شناسی 2 :

" بخش هایی از گیاه که در پی تقسیم مریستم های پسین بوجود می آیند ساختار پسین گیاه را بوجود می آورند . مریستم های پسین به صورت استوانه هایی در ریشه و ساقه بعضی گیاهان که عمدتا گیاهان چوبی چند ساله هستند به وجود می آیند و به رشد قطری گیاه و نیز استحکام و ضخامت ساقه کمک می کنند . "

د -  اما چشم اسفندیار این گزینه ، سلول های مرده کلاهک هستند که به نقش استحکامی آنها در کتاب های درسی اشاره نشده است است ، که به نظر بنده در طراحی این سوال -  به احتمال زیاد -  طراح محترم فقط سلول های مرده اسکلرانشیمی را در نظر گرفته بود و به سلول های چوب پنبه ای و آوند های چوبی و کلاهک توجهی نداشت !

نکته سوم :موارد زیر در رابطه با گزینه 3 قابل تامل است :

الف - تمام سلول های دارای دیواره سلولی چه زنده و چه مرده ( فاقد پروتو پلاسم زنده ) حتما دارای دیواره نخستین هستند هرچند برخی از آنها علاوه بر دیواره نخستین ممکن است دارای دیواره دومین هم باشند.

ب – سلول های اسکلرانشیمی شامل سلول های اسکلرئید و فیبر ، سلول های مرده ای هستند که فاقد پروتوپلاسم زنده می باشند و در نتیجه قابلیت رشد خود را از دست داده اند و این مطلب به صراحت در متن کتاب آمده است که :

 " سلول های بافت اسکلرانشیمی دیواره دومین ضخیمی تشکیل می دهند که در آن ماده چوب ( لیگنین ) وجود دارد . چوبی شدن دومین دیواره باعث از بین رفتن پروتوپلاسم و مرگ سلول می شود . " از طرفی در شکل های مربوط به اسکلرئید و فیبر درکتاب زیست شناسی 1هم هیچ نشانی از پروتوپلاسم زنده وجود ندارد . "

ج – باید توجه داشت که حیات سلول های اسکلرانشیمی با مرگ آنها آغاز می شود ( عجب!!! ) ومنظور از طول حیات درگزینه سوم ، زنده بودن به مفهوم توانایی رشد در سلول های فیبر و اسکلرئید نیست بلکه مربوط به نقش کارکردی این سلول ها در طول حیات گیاه و یا بخش هایی از گیاه مثل پوشش دانه ها و میوه ها می باشد، همانگونه که فعالیت (حیات ) سلول های آوند چوبی بعد از مرگ آنها ، یعنی ازدست دادن غشای سلولی ،هسته و سیتوپلاسم آغاز می شود .

د - همه می دانیم که یکی از نکات مهم در طراحی سوالات عینی ( پرسش های چند گزینه ای از انواع سوالات عینی به شمار می روند ) این است که در هر سوال فقط یکی از گزینه ها پاسخ درست و یا صحیح ترین پاسخ باشد، بدین نحو که تمامی متخصصان آن موضوع ، در صحت پاسخ اتفاق نظر داشته باشند .

ه – به نظر می رسد که این اتفاق نظر در رابطه با پرسش فوق ، وجود ندارد و لازم است که پاسخ قانع کننده ای  از طرف سازمان در این رابطه داده شود . هرچند به نظر اینجانب با کمی تسامح و تساهل می توان گزینه 3 را نادرست در نظر گرفت و خودمان را قانع کنیم که گزینه سازمان سنجش به جواب صحیح نزدیکتر است . البته در این میان تحلیل های متفاوت سایر همکاران و دانش آموزان محترم برای اینجانب قابل احترام و قابل فهم می باشد .

 

لینک
   ژنوم   

- در توضیح نقشه کروموزوم X نوشته شده که بیش از 450 ژن و 200 ناهنجاری ژنتیکی روی کروموزوم X وجود دارد :

الف ) آیا باید این ناهنجاری ها را به تعداد ژن های ژنوم اضافه کرد یا اینکه این ناهنجاری ها جزء همان 450 ژن هستند ؟

ب ) آیا آلل ها یا صورت های مختلف یک ژن را در محاسبه تعداد ژن های تشکیل دهنده یک ژنوم جداگانه محاسبه می کنیم ؟

ج ) باتوجه به اینکه ژنوم را در سطح هاپلویید ودررابطه با گونه انسان ( به عنوان یک خزانه ژنی ) در نظر می گیریم و نه تک تک افراد، آیا آلل های (  ژن های ) جهش یافته (  بیماری زا یا غیر بیماری زا  ) را جداگانه می توان جزء ژنوم حساب کرد ؟ اگر پاسخ مثبت است در یک زن سالم خالص نسبت به بیماری دیستروفی دوشن که ژن ( آلل ) بیماری زا وجود ندارد تکلیف تعداد ژن های موجود بر روی ژنوم کروموزوم X چیست ؟ یا به عبارت دیگر دررابطه با ژن پروتیین دیس تروفین ما درمحاسبه تعداد ژن های  ژنوم ،دو ژن ( آلل ) سالم وجهش یافته را جداگانه در نظر می گیریم  یا هردو را یک ژن محاسبه می کنیم ؟

لینک
   به بهانه تریکودینا   

این پست را صرفا برای به روز بودن می نویسم خیلی جدی نگیرید !

در کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 چاپ 1391 زیر نویس شکل 2-2 صفحه 18اصلاح شده و به جای مژک های تریکودینا مژک های نای خرگوش جایگزین شده است ولی در متن درس صفحه 17 ستون سمت چپ بند 2 خط 4 همچنان نوشته شده : " در شکل 2-2 ریزنگارهایی از تریکودینانشان داده شده است " ... اگر تمایل داشتید اصلاح کنید .

لازم به یادآوری است که  اصلاح زیر نویس شکل با پیگیری و دقت نظر دوست و همکار ارجمند آقای زبرجد ( زیست پژوهان گنبد کاووس ) میسر شده است . خدا حفظشان کند .

لینک
   جانوران پر سلولی !   

در کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 2  فصل دستگاه عصبی صفحه 26 آمده است :

" جانوران پرسلولی،برای ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول ها و اعمال بدن خود ... "

همچنین در کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 فصل 7 صفحه 102 نوشته شده :

" سلول های بدن جانوران پر سلولی در میان مایعی بین سلولی قرار دارند که ...."

_ حال پرسش این است که مگر جانور تک سلولی هم وجود دارد ؟

و البته واضح و مبرهن است که پاسخ منفی است و فرمانرو جانوران همگی پرسلولی هستند ( چه کشف بزرگی )

پس چرا در اینجا به جانوران پر سلولی اشاره شده است ... شاید مربوط باشد به زمانی که آغازیان تک سلولی جانور مانند ( پروتوزوآ ) را هم جزء جانوران به حساب می آوردند ... شاید !

یادآوری :دانش آموزان در کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی ، نظام قدیم ( سیستم 5 ، 3 ، 4 ) فصل 10 صفحه 106 ،خط اول ،خوانده اند که " همه ی جانوران موجوداتی پر سلولی اند .

 

لینک
   نقد نقد   

در پست قبلی باعنوان روش علمی ، نقدی بر شکل 2-1کتاب علوم زیستی چاپ 1391 مطرح کردم که برخی از دوستان و همکاران لطف کرده و نظرخود را در این رابطه مکتوب فرمودند ازجمله :

آقای نوروزی نوشتند : حالا که خوندمش! بزار نظر هم بدم!البته که پایانی نیست! نظریه ها سیالند و تاریخ علم هم نشان داده که عمده شان ثباتی ندارند . به هر حال این یک سیکل است و البته کاربرد لغت تسلسل ( نوعی عیب درشیوه ی استدلال) اینجا بی مورد است مثل اینکه بگی چون چرخه ی آب در طبیعت تسلسل است معیوب است!عل ایحال همیشه نظریه های جدید - که ممکن است زمینه ساز ساخت تکنولوژی و ابزار آزمایش جدیدهم باشند- زمینه را برای ایجاد مشاهدات جدید فراهم می نمایند. چون اعتبار یک نظریه در درست پیش بینی کردن آن است بنابراین همیشه مشاهدات
جدید باید به دنبال نظریه باشند این مشاهدات یا صحت نظریه را تائید می کنند یا
نظریه را به چالش می کشند که دوباره باید درگیر سیکل شد یعنی فرضیه سازی و دوباره نظریه ی اصلاح شده و یا جدید. من همیشه از این چرخه نتایج زیادی می گرفتم! یکیش هم این بود : می بینید که مرزهای علوم بی انتهایند پس جای ناامیدی نیست هنوز چیزهایی هست که شما کشفش کنید.

نظر همکار گرامی آقای مرتضوی دروبلاگ زیست پژوهان گنبد کاووس :
چون هر فرضیه حاصل نگاه یک یا جمعی از افراد بشر بر موضوع خاصی است.ممکن است در زمان وشرایطی با توجه به پیشرفت ها در علوم این موضوع از زوایای جدیدی هم مورد توجه قرار گیرد علت تغییر بسیاری از نظریات در طول تاریخ علم هم همین نگاه های متفا وت به موضوع واحدی بوده است. پس وجود این فلش پایش مدام نظریات و فرضیه هاست.

باتشکر از دوستان عزیز مطالب تکمیلی زیر جهت تبیین بیشتر ارائه می شود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید :

پر واضح است که که : 

الف – محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند و کارهای یک محقق ، اساس کار محققی دیگر قرار می گیرد .

ب – شک کردن در نظریه های علمی لازم است ، چون با پیشرفت علم و تکنولوژی بعضی نظریات علمی درگذشته باطل شده ودرآینده شاید برخی دیگرباطل شوند و ابطال پذیری از مهمترین ویژگی های نظریه ها وحتی قوانین علمی است و مفهوم دقیق ابطال پذیری یعنی اینکه ” قوانین علمی اگر نادرست باشند ، نادرستی شان را می توان به تجربه آشکار کرد .

ج – گزینشی بودن روش علمی از صفات جدایی ناپذیر روش شناسی علم است و غفلت از این خصلت بنیادی حاصلی جز فدا کردن علم و غوطه ور شدن در تاریکی ها و آشفته گوئی های علم نما نداشته است .

د – اگر یکی از مهمترین اهداف پژو هش های پایه ای علوم تجربی را استفاده از انها به منظور افزایش کیفیت زندگی انسان ها در نظر بگیریم لازم است یک مرحله پایانی ( هرچند ناکامل )برای پاسخ به یک مسئله خاص توسط یک یا چند محقق در یک زمان مشخص وجود داشته باشد تا یک پژوهش پایه ای به مرحله کاربردی برسد هرچند سوژه مورد پژوهش همچنان می تواند درآینده بوسیله سایر پژوهش گران مورد تجدید نظر قرار گرفته و مورد نقد و بررسی و مشاهده مجدد قرار گیرد .

ه – فرض کنید قراراست به کمک روش علمی این فرضیه که : " ماده x فشار خون را کاهش می دهد " مورد مطالعه قرار گرفته و سپس از این ماده به عنوان یک دارو
استفاده کنیم ، طبیعی است همگان انتظار دارند که فرضیه فوق پس طی مراحل روش علمی و تایید ان به وسیله جامعه علمی از حالت فرضیه خارج شده و به یک نتیجه مشخص و دراینجا کاربردی ( استفاده از ماده x به عنوان دارو ) منتهی شود ، نه اینکه در چرخه روش علمی تا ابد ادامه پیدا کند !! البته واضح است که فرضیه فوق می تواند در آینده مورد بررسی و مشاهده و تجدید نظر قرار بگیرد .

 

 

لینک