نکات شکل ها " 2 "   

 

 

زیست شناسی 1 و آزمایشگاه

 

شکل 12 – 3 : هرچند ریز نگارا لکترونی نشان داده شده در این شکل مشخص نیست که چه بخشی از دیواره سلولی را نشان می دهد ولی با توجه به شبکه ای بودن رشته های سلولزی می توان این شکل را مربوط به دیواره اولیه دانست .

 

باید توجه داشت که رشته های سلولزی دیواره اولیه ٬ فاقد آرایش منظم بوده و به شکل نوعی شبکه ظاهر می شوند در حالیکه رشته های سلولزی هریک از لایه های دیواره دومین بطور منظم و مورب بوده و رشته های هر لایه نسبت به لایه بعدی تقریبا با زاویه 120 درجه قرار می گیرند .

 

شکل 13 -3 : الف – تمام غشاهای زیستی یک سطح خارجی و یک سطح داخلی دارند٬سطح داخلی رو به سیتو پلاسم بوده و سطح سیتو پلاسمی خوانده می شود و سطح خارجی رو به محیط اطراف سلول است .

ب – گلیکو پروتیینها و گلیکو لیپیدها اکثرا در سطح خارجی غشاء  پلاسمایی قرار دارند .

ج – دو دسته از لیپیدها در شکل نشان داده شده اند : 1 – فسفو لیپید ها 2 – استرو یید ها  ( کلسترول ) .

د – پروتیینها از لیپید ها بزرگتر بوده وبه ازاء هر مولکول پروتیین تقریبا 50 مولکول لیپید وجود دارد .

 

شکلهای16- 3 و 17-3: بین غشاء خاجی و داخلی هسته فضای بین غشایی وجود دارد. در حقیقت این فضا در امتداد فضای داخلی شبکه آندو پلاسمی است . غشاء خارجی و داخلی هسته در فواصلی معین بهم پیوسته و سوراخ ها یا منافذی را به نام منافذ هسته ای بوجود می آورند ٬ این منافذ محل تردد ماکرو مولکولها بین سیتو سل و هسته می باشند( ریبوزوم ها از طریق همین منافذ از هسته وارد سیتو سل می شوند)

 

 شکل 18 – 3 : ریبوزوم ها از طریق زیر واحد یا بخش بزرگ خود به به شبکه آندو پلاسمی متصل می شوند .

 

شکل 20 – 3 : الف – هر جسم گلژی مجموعه ای از 4 تا 6 کیسه می باشد که با هم ارتباط فیزیکی ( جهت تبادل مواد ) ندارند و مواد از طریق جوانه زدن ( ایجاد وزیکول ) از یک کیسه به کیسه بعدی منتقل می شوند .

ب – هر جسم گلژی دارای یک سطح محدب و یک سطح مقعر است که سطح محدب یا سطح نزدیک به هسته جایگاه پذیرنده نام دارد یعنی وزیکول ها از این سطح وارد جسم گلژی می شوند . سطح مقعر یاسطح نزدیک به غشاء پلاسمایی جایگاه صادر کنند ه نامیده می شود .

ج – انتقال مواد بین سطوح مختلف دستگاه گلژی به صورت وزیکولی می باشد .

 

شکل 24 – 3 : استروما همان بستره می باشد .

 

لینک
   نکات شکل ها " 1 "   

نکات شکل ها     " 1  "

 

زیست شناسی 1 و آزمایشگاه

 

-         شکل 1- 2 : باید دانست که تار مهره ای که در این شکل نشان داده شده شامل دو بخش است 1 – رشته های بین مهره ای که خاصیت کش سانی ندارد 2 – رشته های درون مهره ای که چسبناک و کش سان هستند .

-         شکل 4- 2 : الف – اسکلت کربنی می تواند به سه شکل باشد 1 – خطی 2 – شاخه دار 3- حلقوی

-       ب – فرمول عمومی هیدروکربن ها عبارتند ازH 2n +   2 C n کهn  نشان دهنده تعداد اتم های کربن است .

-         ج – نام ترکیبات از چپ به راست عبارتند از : اتان ( اسکلت کربنی خطی ) – پروپان ( خطی ) – بوتان ( خطی ) – ایزو بوتان (_ شاخه دار یا منشعب ).

-         د- بوتان و ایزو بوتان نسبت به یکدیگر ایزو مرند ( دو یا چند ترکیب شیمیایی که فرمل بسته انها یکسان ولی فرمل باز انها متفاوت باشد را نسبت به یکدیگر ایزومر می گویند . باید توجه داشت که ویژگیهای شیمیایی و بیو شیمیایی ایزو مرها با یکدیگر متفاوت است .

-         شکل 14- 2 : الف – پنتوز در ATP  از نوع ریبوز می باشد ب – باز آلی آدنین دو حلقه ای است ( یک حلقه پنج ضلعی و یکی شش ضلعی ) ج – ریبوز بخش مرکزی را تشکیل می دهد و دو بخش دیگر یعنی باز آلی و گروههای فسفات هر کدام جدا گانه به ریبوز متصل می شوند .

-         شکل 16- 2 : در این شکل درصد مواد تشکیل دهنده بدن نشان داده شده است لطفا درصد ها را بخاطر داشته باشید .

-         شکل های 10- 3 و 11- 3 : الف – اندامکهایی که در سلولهای جانوری وجود ندارند شامل : 1- کلروپلاست و سایر پلاستها 2- واکوئل مرکزی 3 – دیواره سلولی . ب – اسکلت سلولی از ریز لوله ها و ریز رشته ها تشکیل شده است  

-         ج – اندامک هایی که مخصوص سلول های جانوری بوده و اغلب سلو لهای گیاهی انها را ندارند عبارتند از :1-  تاژک 2 – سانتریول 3 - لیزوزوم                                          

 

لینک
   کنکور.....کنکور : (نکات مهم شکلهای کتابهای زیست شناسی دبیرستانی)   

از آنجا که اغلب دانش اموزان به شکلها و تصاویر کتابهای درسی به دیده تفنن نگاه می کنند و اگر در صفحه ای یک شکل ببینند نفس راحتی می کشند وبا خود میگویند : این صفحه هم که شکل است وخواندنی نیست چرا که اغلب عادت کرده اند مطالب را حفظ کنند واز نظر انها شکلها و تصاویر حفظ کردنی نیستند پس مهم نیستند ٬ غافل از اینکه در علوم امروزی و بویژه زیست شناسی شکلها و تصاویر و نمودارها اهمیت بسیار بسزایی در یادگیری دارند و طراحان کتابهای درسی با اطلاع کامل از اهمیت این شکلها از انها در جهت تثبیت یادگیری استفاده می کنند .

 

باتوجه به نکات بالا اغلب طراحان سوالات کنکور از نقطه ضعف دانش اموزان در زمینه فوق استفاده (نه سوء استفاده ) کرده و سوالاتی را زیرکانه از شکلها و حتی زیر نویس شکلها

طرح می کنند ( شاهد مثال از  شکل صفحه 137 کتاب زیست شناسی دوم تجربی که مربوط به مهمترین ماهیچه های  بدن انسان است در دو کنکور قبلی سوال طرح شده بود).

 

لذا تصمیم گرفتم در این چند روز باقی مانده به کنکور حتی الامکان نکاتی در باره برخی

شکلها و تصاویر در این وبلاگ بیاورم . منتظر باشید.

 

"تقاضا دارم که در بخش نظرات در صورت امکان نظر خود را بنویسید "

 

 

لینک
   دانش آموزان می پرسند “ 3”   

 

 

 

پرسش  : انواع راههای تولیدگیاهان تریپلویید کدامند ؟

 

 

پاسخ : الف – از راه پلی پلوییدی یعنی از طریق آمیزش بین 4n  ( تتراپلویید ) و 2n ( دیپلویید )

ب _ از راه تکنیک کشت آندوسپرم ( آلبومن ) که یک بافت تریپلویید است . بدین طریق که قطعه ای از بافت البومن را که 3n  است به عنوان کالوس انتخاب کرده و به روش فن کشت بافت گیاهان تریپلویید ایجاد می کنیم .

 

پرسش : در غلظت مساوی اکسین به سیتو کینین در کشت بافت چه اتفاقی می افتد ؟

 

پاسخ : می دانیم که نسبت بالای اکسین به سیتو کینین در کشت بافت ریشه زایی را تحریک می کند و برعکس نسبت بالای سیتوکینین به اکسین ساقه زایی را تحریک می کند حال در غلظت مساوی این دو کالوس یا بافت مورد نظر بطرف رشد در حالت غیر اندام زا گرایش پیدا میکند یعنی بزرگتر می شود ولی نه ریشه تولید میکند ونه ساقه !!!

 

 

پرسش : نام چند گیاه بی تفاوت نسبت به پدیده نور دورگی را بیان کنید .

 

پاسخ : خیار ٬ فلفل ٬ گوجه فرنگی

 

 

پرسش : آیا می توان گیاهان روز کوتاه را نیز در تابستان وادار به گلدهی کرد ؟

 

پاسخ : بله میتوان دوره روشنایی را هم با چند دقیقه تاریکی قطع کرد و باعث گل دادن گیاهان روز کوتاه در تابستان شد .

 

 

پرسش : آیا همه میوه های بدون دانه تریپلوییدند ؟

 

پاسخ : خیر . بدین ترتیب که  اگر در گلهای دیپلوییدی که هنوز عمل گرده افشانی در انها صورت نگرفته است اکسین به کار ببریم مادگی دیپلویید شروع به رشد کرده و میوه بدون دانه دیپلویید تولید می کند .

 

لینک
   تکامل بيو لو ژيکی روابط ... انسان   

  - برای ديدن يک مقاله جالب در باره تکامل اينجا را کليک کنيد.

 

لینک
   دانش آموزان می پرسند "2 "   

 

 

 

پرسش : آیا در بی مهرگان هم گروه خونی وجود دارد ؟

 

پاسخ : در پاسخ به اینکه ایا بی مهرگان هم دارای گروه خونی هستند باید بگویم که بی مهرگان احتمالا دارای گروههای خونی مختلف از نظر داشتن الل های متفاوت جهت تولید پروتیین های سطحی متفاوت بر روی سطح سلولهای خود هستند ولی معمولا دستگاه ایمنی انها قدرت تشخیص بالا و کار امدی در پاسخ به انتی ژن های گوناگون  و تولید انتی بادی برای فرایند اگلو تیناسیون( رسوب سلولها ) ندارد.

 

 

پرسش : آیا در سایر گروههای مهره داران هم گروه خونی وجود دارد مثال بزنید ؟

 

پاسخ : اکثر مهره داران دارای گروه خونی هستند و دستگاه ایمنی انها دارای پاسخ اگلو تیناسیون می باشد . بطور مثال :

گراز دارای 15 نوع گروه خونی و گوسفند 8 تا واسب 8 تا و سگ 11 تا گربه 1 و بوقلمون 6 تا می باشد .

 

پرسش : CCU و ICU  مخفف چه کلماتی هستند ؟ 

 

 

پاسخ : CCU  مخفف Cardiac Care Unit  ( مرکز مراقبتهای قلبی )

 

 

ICU  مخفف Intensive Care Unit  ( مرکز مراقبتهای ویژه یا بحرانی یا شدید )

 

 

 

پرسش : محل دقیق غدد تار ریس کجاست و جنس تار از چیست ؟

 

پاسخ : غدد تارریس در زیر شکم و در اطراف مخرج قرار دارند . عنکبوت انتهای چهارمین جفت پاههای خود را که شانه مانند است به مایعی که از غدد ترشح می شود٬ می مالد و به کمک این مایع که در مجاورت هوا منعقد می شود تار ها را می تند .

 

جنس تار از پروتیین کراتین که خود به دو شکل مارپیچ الفا و صفحات چین خورده بتا می باشد و لایه چربی و ماده چسبناک گلیکو پرو تیینی و اب می باشد .

 

لینک
   دانش آموزان می پرسند "1 "   

دانش آموزان می پرسند  :

 

1 – پرسش : نام بیماری کمبود ویتامین B2 یا ریبو فلاوین چیست ؟

 

پاسخ : آریبو فلاوینو زیس

 

2 – آیا اثر انگشت دو قلو های همسان ٬   یکسان است ؟

 

پاسخ : یکی از مهمترین خطوط پوستی نقش سر انگشتان است. ظرافت و دقت این خطوط به حدی است که خداوند متعال در قران کریم باز سازی انها را بعد از مرگ از

نشانه های قدرت خود دانسته است ( سوره قیامت ایه 4 ) .

 

دو نقش سر انگشت یکسان در جهان وجود ندارد . گالتون در تحقیقات خود نشان داده است که نقشهای سر انگشتان ارثی نیستند . بعد از گالتون نیز چندین دانشمند دیگرنیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. مثلا در 1792 فورژو در خانواده های مختلف که باهم ازدواج می کردند مطالعه کرد و تا سه نسل هم جلو رفت و نشان داد که آثار انگشت انها متفاوت بوده است .

سنیت پس از تحقیقدر خانواده های مختلف تا نسل پنجم به همان نتیجه رسید .

 

مشاهدات دکتر محمد حسن قاسمیان یزدی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در سالهای

69 – 1367 روی دوقلوهای تک تخمی نیز نشان می دهد که خصوصیاتی که بعنوان تشخیص هویت این افراد به کار می روند کاملا متمایز می باشند ولی عوامل ژنتیکی

در شکل گیری نقش ها موثرند .

 

در هر صورت تا کنون گزارشی در مورد یکسان بودن آثار دو انگشت در جهان مشاهده

نشده است .

 

لینک
   بررسی سوالات و پاسخنامه امتحان هماهنگ کشوری درس علوم زیستی   

به نام خدا

 

بررسی سوالات و پاسخنامه امتحان هماهنگ کشوری درس علوم زیستی     نوبت صبح    سال 85

 

1 – سوال 2 نقش اسکلت سلولی در پاسخنامه منظور نشده است نمره دارد یا نه ؟

 

2 – بخش الف  سوال 5 بنظر میرسد علاوه بر پاسخ گفته شده می توان به وجود لایه میانی هم اشاره کرد که انهم در اثر پخته شدن از بین میرود  و به گوارش اسانتر انها می انجامد .

 

3 – بخش ب سوال 5 هم می تواند علت دور داشته باشد و هم علت نزدیک که علت دور کمبود پروتیین است و علت نزدیک نفوذ اب به درون بافتها بر اثر کمبود پروتیین .

 

4 – بخش الف سوال 8 کمی گنگ است وباید توجه داشت که دانش اموز در درسهای قبلی ( فصل دوم ) با ماده وراثتی  و محل ان و حتی تقسیم میتوز آشنا شده است و کروماتین و کروموزوم و جنس انها را خوانده است بنا بر این بنظر می رسد که طراح سوال باید به نوعی به سلولهای جنسی یا تولید مثل جانداران یا ارتباط میان نسلها از طریق سلولهای جنسی در صورت سوال اشاره می کرد .

 

5 – در پاسخ به سوال 9 ایا فقط بزرگ وکوچک کشیدن دو سلول مهم است یا هاپلویید شدن سلولها هم ( هرچند توضیح ان برای دانش اموزان سال اول کمی سخت است ) هم مورد توجه است و نمره دارد ؟

 

6 – سوال 18 فکر کنم مشکل اساسی دارد و توجیه ان کمی سخت است ( البته در کتاب هم مشکل دارد ) وقتی می گوییم 100% غذا برای گاو(مثلا 100گرم برگ ) چگونه می توان میزا ن یا درصد انرژی خورشیدی مصرف شده برای تولید مقدار غذای ذکر شده را محاسبه کرد ؟ مگر اینکه 100% غذا را معادل 5% بگیریم که بنظر نمیرسد درست باشد .

لازم به توضیح است که آقای حسین الوندی در مجموعه کتابهای موسسه اموزش از راه دوروزارت اموزش و پرورش ( کتاب خود اموزعلوم زیستی و بهداشت چاپ اول سال 1383 صفحه 113 ) در پاسخ این سوال اورده است که :

" بازده تبدیل انرژی در برگ مذکور 5% است اما بازده تبدیل انرژی مواد غذایی خورده شده توسط گاو 4% است . بنابر این بازده تبدیل انرژی نورانی برای گاو 4% از 5% خواهد بود که در برگ ذخیره می شود یعنی4% تقسیم بر 5% که برابر  با 8 /0 درصد خواهد بود "

 

7 – سوال 20 : در پاسخ به این سوال بنظر نمی رسد که اینتر فرون تنها جواب صحیح باشد هرچند که در کتاب عنوانی به همین نام وجود داشته باشد ( دفاع بدن در برابر ویروسها ) . ایا اگر همه جانبه تر و با در نظر گرفتنتمام مطالب فصل بخواهیم به سوال پاسخ دهیم نوشتن سایر راههای دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی هم که در کتاب علوم زیستی امده می تواند صحیح بوده و نمره داشته باشد .

 

در پایان امید است که در طراحی سوال و پاسخ امتحانات هماهنگ کشوری دقت بیشتری به عمل آيد و تمام ویژگی های یک امتحان تقریبا ایده ال در نظر گرفته شود .

 

                       کامران دوستکام  سر گروه زیست شناسی  کهگیلویه ( دهدشت )

 

 

لینک
   مقايسه جالب بيو ژئو لوژی   

فقط تصور كنيد كه بتوانيم سن زمين را كه غير قابل تصور است ، فشرده كنيم و هر صد ميليون سال آن را يك سال در نظر بگيريم ! در اينصورت  كره زمين مانند فردي 46 ساله خواهد بود!
هيچ اطلاعي در مورد هفت سال اول اين فرد وجود ندارد و در باره ي سالهاي مياني زندگي او نيز اطلاعات كم و بيش پراكنده اي داريم !
اما اين را ميدانيم كه در سن 42 سالگي ، گياهان و جنگلها پديدار شده و شروع به رشد و نمو كرده اند.اثري از دايناسورها و خزندگان عظيم الجثه تا همين يكسال پيش نبود ! يعني زمين آنها را در سن 45 سالگي به چشم خود ديد  و تقريبا 8 ماه پيش پستانداران را به دنيا آورد .
در اوايل هفته ي پيش ميمون هاي آدم نما به آدمهاي ميمون نما تبديل شدند! و آخر هفته گذشته دوران يخ سراسر زمين را فرا گرفت .
انسان جديد فقط حدود 4 ساعت روي زمين بوده و طي همين يك ساعت گذشته كشاورزي را كشف كرده است !!!

بيش از يك دقيقه از عمر انقلاب صنعتي نمي گذرد و...
حال ببينيد انسان در اين يك دقيقه چه بلائي بر سر اين بيچاره ي 46 ساله آورده است !!!
او طي 40 دقيقه ي بيولوژيكي از اين بهشت يك آشغالداني كامل ساخته است .
او خودش را به نسبتهاي سرسام آوري زياد كرده ، و نسل 500 خانواده از جانداران را منقرض كرده است!سوختهاي اين سياره را مال خود كرده و همه را به يغما برده است!
و الان مثل كودكي معصوم و بي تقصير! ايستاده و به اين حمله ي برق آسا نگاه مي كند!!!!!!!!!!!!

منبع : وبلاگ زيست شناسان سبز انديش

لینک
   امتحانات نهايی   

قابل توجه دانش اموزان عزيز پايه سوم :

برای دسترسی به نمونه سوال امتحانات نهايی سال ۸۵ و پاسخ انها اينجا را کليک کنيد.

لینک