دبیرخانه زیست شناسی کشور   

قابل توجه همکاران محترم زیست شناس و دانش آموزان عزیز امسال دبیرخانه زیست شناسی کشوری در یزد می باشد . لینک سایت دبیر خانه و ایمیل و آدرس پستی آن را در زیر می اورم .

آدرس سایت :   دبیرخانه زیست شناسی کشور

ایمیل :     bio@medu.ir 

ادرس پستی :  يزد خ امام خميني خ شهيد ابراهيمي ( خ فرمانداري ) مركز تحقيقات فرهنگيان و نيروي انساني

تلفن :   03516217890

نمابر :   03516259556

لینک