امتحان نهایی درس زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سراسر کشور دی ماه 90   

پرسش 23 : دودمانه فوق مربوط به بیماری کور رنگی می باشد به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف ) نحوه وراثت این بیماری اتوزومی است یا وابسته به جنس ؟

ب )  ژنوتیپ والد شماره 2 را مشخص نمایید .

ج) احتمال تولد فرد شماره 4 چقدر است ؟

جواب ها در پاسخنامه :

الف ) وابسته به X  

ب)  XXC   ( هتروزیگوس )

ج )  4/1

نقد و بررسی :

الف اگر قرار است دانش آموز با تحلیل دودمانه پاسخ بخش "الف "را بدهد باید راهنما یا نشانه خاصی دال بر وابسته به جنس بودن دودمانه  وجود داشته باشد که متاسفانه وجود ندارد و این دودمانه می تواند هم مربوط به یک بیماری وابسته به جنس باشد و هم یک بیماری اتوزومی .

 ب ) پاسخ بخش "ب" در صورت قبول فرض وابسته به جنس بودن کور رنگی XCXc

 خواهد بود نه  XXC

 ج ) حال اگر دودمانه را اتوزومی در نظر بگیریم پاسخ می تواند 8/1 هم باشد .

نکته اول: لازم به توضیح است  این استدلال که " معمولا در صورت وابسته به جنس بودن یک صفت  فراوانی آن در پسران از دختران بیشتر است "  (کتاب  معلم راهنمای تدریس ) حداقل در این دودمانه قابل توجیه نیست چون پسر سالم هم وجود دارد و کل فرزندان سه نفرند و فراوانی در اینجا چندان معتا دار نمی باشد .

نکته دوم : تا آنجا که حضور ذهن دارم در هیچ جای کتاب درسی ( چاپ 89 و قبل از آن ) اشاره ای به وابسته به جنس بودن کور رنگی نشده است .

 - نظر شما چیست ؟ 

لینک