درد مشترک   

در زیر مطلبی ازهمکار محترم خانم دادبین از وبلاگ گروه آموزشی زیست شناسی استان کرمان را به عنوان درد مشترک همه ما دبیران زیست شناس می اورم . خدا خیرشان دهاد .

 در تیرماه امسال که برای مسابقات آزمایشگاهی کشوری به همراه دانش اموزان منتخب به مشهد مقدس رفتیم در جلسه ایکه با معاونان محترم وزارت اموزش و پرورش داشتیم عنوان کردم دانش اموزان ما در مرحله اموزشگاه حاضر به رفتن به مسابقات نمیباشند و علنا اعلام میکنند فقط اتلاف وقت است شما برای انها امتیازی مانند داشتن ضریب در کنکور و یا کم شدن زمان سربازی  !!!!(به پیشنهاد پسرها) قائل شوید تا با رغبت بیشتری شرکت کنند . امروز صبح که بخشنامه مسابقات ازمایشگاهی و رایانه ای رسید وقتی در کلاس مطرح کردم برای مسابقات سه نفر لازم داریم بنابر این باید از همه امتحان بگیریم تا سه نفر انتخاب شوند  هیچ کس داوطلب نشد ، مثل اینکه دانش اموزان عاقبت اندیش تر از ما هستند واز قبل همه چیز را میدانند اگر چه گفتن اینکه  رقابت سالمی هست تا سطح علمی تان بالا میرود و در مدرسه و ناحیه و..... جایزه و امتیازاتی برای شما در نظر میگیرند هم فایده ای نداشت . بهتر دیدم تا  در وب لاگ بنویسم تا شاید شما همکار یا دانش اموز عزیز راهکاری برای ان در نظر بگیرید پیشنهادات ما به معاون وزیر راه به جایی نبرد !  

لینک