مسابقات آزمایشگاهی یا قوز بالای قوز   

"همگان از اهمیت آزمایش و آزمایشگاه در علوم تجربی اگاهی کامل دارند و صحبت در این رابطه نزد علمای قوم زیره به کرمان بردن است ولی نکاتی را در زیر می اورم معدودی از مشکلات عدیده ای ست که هر ساله عمده همکاران با ان مواجه بوده و هیچ مرجعی تاکنون پاسخ یا رفتار مناسبی در این رابطه از خود بروز نداده و تنها به این دلخوش کرده اند که به صورت صوری و بخشنامه ای هرساله مسابقات ازمایشگاهی را برگزار کنند ! "

 1- حذف ساعت ازمایشگاهی مستقل و کتاب مستقل ازمایشگاهی از ماده درسی زیست شناسی در نظام سالی واحدی .  ( در نظام قبلی یا ترمی واحدی 3 ساعت مستقل ازمایشگاهی همراه با کتاب مستقل وجود داشت که نمره جداگانه داشتند ) 

2 – کاهش ساعات درس زیست شناسی و گنجاندن فعالیتهای ازمایشگاهی به صورت نمادی در عناوین کتاب های درسی مثلا زیست شناسی و ازمایشگاه 1 و یا زیست شناسی و ازمایشگاه 2( لازم به ذکر است که این حجم ساعت برای تدریس خود متن کتابها هم کافی نیست ) . 

3- عدم تجهیز اغلب مدارس به امکانات و تجهیزات و فضای ازمایشگاهی متناسب  با محتوای فعالیت های ازمایشگاهی . 

4 – به کار گماردن نیرو های از کار افتاده و فاقد تخصص لازم در پست متصدیان ازمایشگاهی ( البته منکر وجود متصدیان دلسوز و زحمتکش و علاقه مند در بین این همکاران نیستم که البته تعداد انان اندک است )

5- عدم تخصیص بودجه مستقل برای انجام فعالیت های ازماشگاهی از بودجه سرانه مدارس به طوریکه برای تهیه مغز یا قلب یا کلیه گوسفند برای تشریح٬ همکاران با مشکل مواجه می شوند .

6- عدم وجود انگیزه در بین دانش اموزان برای شرکت در انجام فعالیتهای ازمایشگاهی و مسابقات ازمایشگاهی ( لازم به ذکر است در امتحانات نهایی هماهنگ کشوری در پایه سوم و یا امتحان کنکور هیچگونه پرسشی از مباحث و فعالیت های ازمایشگاهی مطرح نمی شود تا دانش اموزان لا اقل انگیزه ای برای انجام این فعالیتها از خود نشان دهند . البته بهتر ان است که راهکاری عملی برای ورود به دانشگاه از فعالیتهای ازمایشگاهی در نظر گرفته شود یعنی درصدی از نمره امتحان کنکور به کسب مهارتهای عملی ازمایشگاهی اختصاص داده شود ) . 

لینک