آمد ابرو را بردارد چشم را کور کرد .   

از اولین چاپ کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2 اشکالات علمی و املایی قابل توجهی در رابطه با این کتاب بوسیله همکاران محترم و دانش اموزان عزیز مطرح شده بود که برخی از انها در چاپ های یکی دو سال گذشته وبرخی در چاپ سال 90 مورد تجدید نظر قرار گرفته و تصحیح شده اند .

- یکی از تغییرات چاپ 90 نسبت به سالهای گذشته تعویض تصاویر مربوط به ساختار چشم و بیماری های مربوط به ان است که با کیفیت بهتر و کاربردی تر ارائه شده اند . "دستشان درد نکند"

البته در رابطه با تصاویر مربوط به عیوب انکساری چشم و اصلاح انها متاسفانه یک اشتباه رخ داده است و اصلاح چشم نزدیک بین به کمک عدسی همگرا و اصلاح چشم دور بین به کمک عدسی واگرا نوشته شده است هرچند که شکل عدسی ها درست نشان داده شده است .

اینکه از اینجور اشتباهات پیش بیاید طبیعی است ولی اینکه در موقع تجدید نظر در یک اشتباه یا مطلب ناقص باز هم اشتباه کنیم تا حدی غیر طبیعی است .

 

 

لینک