به بهانه تریکودینا   

این پست را صرفا برای به روز بودن می نویسم خیلی جدی نگیرید !

در کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 چاپ 1391 زیر نویس شکل 2-2 صفحه 18اصلاح شده و به جای مژک های تریکودینا مژک های نای خرگوش جایگزین شده است ولی در متن درس صفحه 17 ستون سمت چپ بند 2 خط 4 همچنان نوشته شده : " در شکل 2-2 ریزنگارهایی از تریکودینانشان داده شده است " ... اگر تمایل داشتید اصلاح کنید .

لازم به یادآوری است که  اصلاح زیر نویس شکل با پیگیری و دقت نظر دوست و همکار ارجمند آقای زبرجد ( زیست پژوهان گنبد کاووس ) میسر شده است . خدا حفظشان کند .

لینک