بررسی سوالات و پاسخنامه امتحان هماهنگ کشوری درس علوم زیستی   

به نام خدا

 

بررسی سوالات و پاسخنامه امتحان هماهنگ کشوری درس علوم زیستی     نوبت صبح    سال 85

 

1 – سوال 2 نقش اسکلت سلولی در پاسخنامه منظور نشده است نمره دارد یا نه ؟

 

2 – بخش الف  سوال 5 بنظر میرسد علاوه بر پاسخ گفته شده می توان به وجود لایه میانی هم اشاره کرد که انهم در اثر پخته شدن از بین میرود  و به گوارش اسانتر انها می انجامد .

 

3 – بخش ب سوال 5 هم می تواند علت دور داشته باشد و هم علت نزدیک که علت دور کمبود پروتیین است و علت نزدیک نفوذ اب به درون بافتها بر اثر کمبود پروتیین .

 

4 – بخش الف سوال 8 کمی گنگ است وباید توجه داشت که دانش اموز در درسهای قبلی ( فصل دوم ) با ماده وراثتی  و محل ان و حتی تقسیم میتوز آشنا شده است و کروماتین و کروموزوم و جنس انها را خوانده است بنا بر این بنظر می رسد که طراح سوال باید به نوعی به سلولهای جنسی یا تولید مثل جانداران یا ارتباط میان نسلها از طریق سلولهای جنسی در صورت سوال اشاره می کرد .

 

5 – در پاسخ به سوال 9 ایا فقط بزرگ وکوچک کشیدن دو سلول مهم است یا هاپلویید شدن سلولها هم ( هرچند توضیح ان برای دانش اموزان سال اول کمی سخت است ) هم مورد توجه است و نمره دارد ؟

 

6 – سوال 18 فکر کنم مشکل اساسی دارد و توجیه ان کمی سخت است ( البته در کتاب هم مشکل دارد ) وقتی می گوییم 100% غذا برای گاو(مثلا 100گرم برگ ) چگونه می توان میزا ن یا درصد انرژی خورشیدی مصرف شده برای تولید مقدار غذای ذکر شده را محاسبه کرد ؟ مگر اینکه 100% غذا را معادل 5% بگیریم که بنظر نمیرسد درست باشد .

لازم به توضیح است که آقای حسین الوندی در مجموعه کتابهای موسسه اموزش از راه دوروزارت اموزش و پرورش ( کتاب خود اموزعلوم زیستی و بهداشت چاپ اول سال 1383 صفحه 113 ) در پاسخ این سوال اورده است که :

" بازده تبدیل انرژی در برگ مذکور 5% است اما بازده تبدیل انرژی مواد غذایی خورده شده توسط گاو 4% است . بنابر این بازده تبدیل انرژی نورانی برای گاو 4% از 5% خواهد بود که در برگ ذخیره می شود یعنی4% تقسیم بر 5% که برابر  با 8 /0 درصد خواهد بود "

 

7 – سوال 20 : در پاسخ به این سوال بنظر نمی رسد که اینتر فرون تنها جواب صحیح باشد هرچند که در کتاب عنوانی به همین نام وجود داشته باشد ( دفاع بدن در برابر ویروسها ) . ایا اگر همه جانبه تر و با در نظر گرفتنتمام مطالب فصل بخواهیم به سوال پاسخ دهیم نوشتن سایر راههای دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی هم که در کتاب علوم زیستی امده می تواند صحیح بوده و نمره داشته باشد .

 

در پایان امید است که در طراحی سوال و پاسخ امتحانات هماهنگ کشوری دقت بیشتری به عمل آيد و تمام ویژگی های یک امتحان تقریبا ایده ال در نظر گرفته شود .

 

                       کامران دوستکام  سر گروه زیست شناسی  کهگیلویه ( دهدشت )

 

 

لینک