دانش آموزان می پرسند "2 "   

 

 

 

پرسش : آیا در بی مهرگان هم گروه خونی وجود دارد ؟

 

پاسخ : در پاسخ به اینکه ایا بی مهرگان هم دارای گروه خونی هستند باید بگویم که بی مهرگان احتمالا دارای گروههای خونی مختلف از نظر داشتن الل های متفاوت جهت تولید پروتیین های سطحی متفاوت بر روی سطح سلولهای خود هستند ولی معمولا دستگاه ایمنی انها قدرت تشخیص بالا و کار امدی در پاسخ به انتی ژن های گوناگون  و تولید انتی بادی برای فرایند اگلو تیناسیون( رسوب سلولها ) ندارد.

 

 

پرسش : آیا در سایر گروههای مهره داران هم گروه خونی وجود دارد مثال بزنید ؟

 

پاسخ : اکثر مهره داران دارای گروه خونی هستند و دستگاه ایمنی انها دارای پاسخ اگلو تیناسیون می باشد . بطور مثال :

گراز دارای 15 نوع گروه خونی و گوسفند 8 تا واسب 8 تا و سگ 11 تا گربه 1 و بوقلمون 6 تا می باشد .

 

پرسش : CCU و ICU  مخفف چه کلماتی هستند ؟ 

 

 

پاسخ : CCU  مخفف Cardiac Care Unit  ( مرکز مراقبتهای قلبی )

 

 

ICU  مخفف Intensive Care Unit  ( مرکز مراقبتهای ویژه یا بحرانی یا شدید )

 

 

 

پرسش : محل دقیق غدد تار ریس کجاست و جنس تار از چیست ؟

 

پاسخ : غدد تارریس در زیر شکم و در اطراف مخرج قرار دارند . عنکبوت انتهای چهارمین جفت پاههای خود را که شانه مانند است به مایعی که از غدد ترشح می شود٬ می مالد و به کمک این مایع که در مجاورت هوا منعقد می شود تار ها را می تند .

 

جنس تار از پروتیین کراتین که خود به دو شکل مارپیچ الفا و صفحات چین خورده بتا می باشد و لایه چربی و ماده چسبناک گلیکو پرو تیینی و اب می باشد .

 

لینک