کسر حقوق !!!   

اداره آموزش و پرورش شهرستان دهدشت بدون اطلاع قبلی و بدون نظر خواهی و جلب رضایت کارمندان خود و بدون درج در فیش حقوقی مرداد ماه 85 به وکالت از طرف خود مبلغ 50000 ریال از حقوق انها را کسر کرده است !!!!!!!!! و به حساب کمک به لبنان واریز کرده است .

شما فکر می کنید چرا اینکار به این شکل مخفیانه صورت گرفته است ؟ به نظر من از دو حال خارج نیست :

یا دست اندر کاران این طرح با خود فکر میکردند که نیازی به جلب رضایت کارکنان نیست چون قطعا همه انها راضی هستند!!! و یا اینکه فکر می کردند شاید بخش عظیمی از همکاران با این کسر حقوق موافق نباشند پس بهتر است انها را در برابر یک کار انجام شده قرار دهند و سپس اعلام کنند که هر کس ناراضی است به حسابداری مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرد . ( خوشبختانه یا متاسفانه این روند کسر حقوق در این اداره سابقه طولانی دارد )

به نظر شما کسی از همکاران جرات خواهد کرد که به حسابداری رفته و تقاظای استرداد 50000 هزار ریال ناقابل خود را بکند !!!! و احتمالا یک تشویقی به پرونده کارگزینی خود اضافه کند !!!!!! .

جالب است بدانید که اغلب کسانی که بنده با انها برخورد داشتم علی رغم ناراضی بودن از این شیوه  کسر حقوق -  ولو به هر نیت خیر خواهانه ای که باشد – جرات مراجعه به حسابداری را ندارند٬ درست همان چیزی که طراحان این طرح پیش بینی می کردند .

فکر می کنم از بین سه حقی که هرفرد مسلمان به انها اعتقاد دارد یعنی : حق الله ٬ حق النفس و حق الناس سومی در روایات اسلامی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته باشد .

لینک