بشکن بشکنه !!! نشکن   

يك متخصص ارتوپد گفت : شكستن (فشاردادن انگشت درمفصل) به بهانه‌رفع خستگي عوارض سوء و غير قابل درمان دارد. "دكتر عبدالرضا توكلي" روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود:

آنچه كه به عنوان شكستن انگشتان دست وپادرميان مردم به خصوص جوانان رواج دارد، باعث ازبين رفتن مايع مفصلي‌وآسيب ديدن غضروفهاي ميان مفاصل انگشتان دست و پا مي‌شود. وي‌بااشاره‌به‌اين كه اين عمل در دراز مدت آثار سوئي را به همراه داردگفت:
از مهم‌ترين و شايعترين آسيب‌هايي كه اين كاربه‌مفاصل انگشتان وارد مي‌كند اين است كه گاز دي اكسيدكربن در ميان مفاصل آزادوخلاء ميان آن راپر مي‌كند.

 وي‌افزود:بنابراين فرد با باور اين كه انگشتان خسته است وانگشتان خود را مي‌شكند كه اين كار خود خستگي انگشتان رادرپي دارد ، به طوري كه فرد هر ‪۲۰‬ دقيقه يك بار اين عمل را آگاهانه يا ناخود آگاه انجام مي‌دهد. توكلي گفت:انجام اين كار باعث لرزش دست و انگشتان پا مي‌شود كه‌براي درمان آن هيچ راهي وجود ندارد. وي بهترين راه براي رفع خستگي انگشتان دست و پا نرمش و شستن دست و پا با آب ولرم است.

لینک