آرچیبلد گرو   
" براي پدر و مادر كودك واقعه‌ي هولناكي بود. پوشك‌هاي مرطوب نوزادشان از لكه‌هاي تيره، يا تقريبا سياه‌ رنگي پوشيده شده بود. لابد بچه سخت بيمار است. دكتر آرچيبلدگرو پس از آن‌كه كودك را معاينه كرد، پدر و مادر نگران او را آسوده خاطر ساخت. كودك، مبتلا به بيماري بي‌خطري به‌نام آلكاپتونوريا شده بود كه از تراكم آكاپتون (كه نام ديگر آن هموجنتيسيك اسيد است) ناشي مي‌شود. آلكاپتون در مجاورت هوا، رنگي تيره به‌خود مي‌گيرد و به اين علت، پوشك‌هاي كودكان مبتلا، سياه رنگ مي‌شود."
دكتر گرو در كتاب" خطاهاي مادرزادي متابوليسم" كه يك سال پيش از اين واقعه منتشر كرده بود، آلكاپتونوريا را به‌خوبي شرح داده بود.
 
 بنا به نظر دكتر گرو در افراد سالم، آنزيمي وجود دارد كه آلكاپتون موجود در ادرار را تجزيه مي‌كند اما در بيماران مبتلا به آلكاپتونوريا، اين آنزيم وجود ندارد و به همين سبب در ادرار آن‌ها آلكاپتون ديده مي‌شود. از آنجا كه آلكاپتونوريا يك بيماري ارثي است، مي‌توان علت آن را به ماده‌ي وراثتي يا ژن‌ها نسبت داد. به اين ترتيب، گرو در واقع توانست بين يك نقص ژني (بيماري آلكاپتونوريا) و يك نقص آنزيمي (آنزيم تجزيه كننده‌ي آلكاپتون) را بطه برقرار كند.
گرو، بر اين باور بود كه ژن‌ها از طريق توليد آنزيم كار خود را انجام مي‌دهند اما نتوانست در زمان خود، اين انديشه را به‌وضوح ثابت كند.
لینک