کسب مقام اول کشوری   

در دومین جشنواره الگوی تدریس برتر درس زیست شناسی و آزمایشگاه 1 ( مرحله کشوری ) که با حضور 31 دبیر منتخب از استانهای سراسر کشوردر شهرستان تنکابن در تاریغ 21 لغایت 23 مرداد برگزار شد خانم مهری بحرینی پور از استان کهگیلویه بویر احمد ( شهرستان بهمئی ) مقام اول کشوری را کسب کردند. 

این موفقیت بزرگ را ابتدا به ایشان و سپس به کلیه همکاران محترم زیست شناسی و سازمان آموزش و پرورش استان  تبریک می گویم . خوشحالم از اینکه به عنوان یکی از داوران مرحله استانی در انتخاب ایشان به عنوان نفر برتراستان  اشتباه نکردم .

در آینده طرح درس ایشان در مرحله استانی را خواهم آورد . 

لینک