آزمايشگاه ... آزمايشگاه   

در این پست و پستهای آینده مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام تمامی آزمایشهای کتابهای زیست شناسی دبیرستانی را که عنوان آزمایشگاه را به دنبال خود یدک می کشند با همکاری دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی شهید ثانی دهدشت خواهم آورد . امید است که مسولین مربوطه و دست اندر کار اعم از همکاران دبیر و مدیران مدارس و متصدیان آزمایشگاه ها و بخش های اداری مرتبط با امور آزمایشگاهی زمینه لازم برای انجام هر چه بهتر آزمایشها را فراهم آورند .

وسایل و مواد مورد نیاز زیست شناسی و آزمایشگاه 1 :

وسایل : ترازو، میکروسکوپ نوری ، قیچی ،قطره چکان ، انبرک، کاردک ، ، لوله آزمایش ، چوب پنبه ، بادکنک،

شیشۀ مدرج ، تشتک تشریح ، وسایل تشریح ، دستگاه الکترونیکی حساس به فشار، لولۀ پلاستیکی ،

لولۀ مویین ، تیغ ،

چاقو ٬ صفحه لاستیکی ٬ ظروف پتری ٬  تعدادی سواب پنبه ای ٬ لام و لامل ٬ لوپ ٬ کاغذ سلوفان ٬

مواد : گلوکزجامد ، ساکارز، نشاسته ، چربی ، روغن ، مقداری پروتئین محلول مانندآلبومین ،

 پودرلباسشوئی بدون آنزیم،

        پودرلباسشوئی آنزیم دار،، پلاستیک ، محلول2/% درصد نشاسته ٬ پودر آگار ٬ محلول ید دار آب مقطر ٬

روغن سدر، روغن زیتون،

 پیاز، خزه ، برگ کاهو؛ توت فرنگی ، شکر، برگ تره ، گوجه فرنگی ، مقداری دانه  جو، خاک رس ،

 خاک پرماسه ،آب آهک،

خاک دارای گیاه خاک ، دانه باقلا، خاک باغچه ، بیکربنات ، قلب سالم گوسفند ، پنبه ٬ ماهی زنده ،

 کاغذ آغشته به کلریدکبالت٬  

جوهررنگی ، کلیه گوسفند، مخروط باز شدۀ کاج ، وازلین ، دستمال کاغذی. انواع انتی کر ها ٬

چند شاهپر پرنده .

مولاژ : کلیه مولاژ های مرتبط مثل مولاژ نیم تنه معرف اندام های داخلی ٬ کلیه ٬ قلب ٬

دستگاه تنفس - اسکلت کامل تنه انسان ٬

 و غیره

همکاران دانش آموز : میلاد بنام و امید شرافت

 

 

لینک