ویروس هرپس تناسلی   

پاسخ کوتاه به سوال:

ویروس هرپس تناسلی چیست؟

           این ویروس یکی از پنج نوع ویروس ایجاد کننده تبخال در انسان , میمون , خوک , خرگوش وبرخی از علف خواران است . کلمه هرپس از یک لغت یونانی به معنی آهسته پیشرفت کردن گرفته شده است دو نوع ویروس هرپس شناخته شده که ضایعات خوشخیم ایجاد می کنند و به تیپهای 1و2 شهرت دارند ،تیپ 1 موجب عفونت های دهان و صورت و تب خال عود کننده لبها می شود . تیپ 2 در نواحی تناسلی زن ومرد و ناحیه مقعد ایجاد ضایعات تاولی درد ناک می کند .این ویروسها به راحتی از راه دهان منتقل می شوند.

لینک