فراتر از کتاب درسی ۲

*   یکی از فواید تب ( بویژه تب متوسط ) تشدید عمل فاگوسیتوز می باشد . 

*  پلاسمو سیت ها از نظر شکل و عمل با سلولهای خاطره تفاوت دارند  مثلا ٬ عمر کمی دارند  ( حدود 4 – 5 روز ) در حالیکه سلولهای خاطره گاه تا چندین سال و شاید تا پایان عمر می توانند به فعالیت خود ادامه دهند . پلاسموسیت ها در هر ثانیه قادر به تولید 2000 پادتن هستند .

*  پنج نوع پادتن در بدن تولید می شود  که عبارتند از : { IgA – IgD – IgE – IgM – IgG} . IgG  تنها پادتنی است که از جفت عبور می کند . IgE  همان نوع خاصی از پادتن است که در آلرژی ها به سطح ماستو سیت ها متصل می شود . ( Ig  از ابتدای کلمه ایمونو گلو بولین   " Immuno globulin " گرفته شده است . 

* لنفوسیت های T  به طور غیر مستقیم باعث تشدید فرایند فاگوسیتوز شده و با تحریک سلول های B  موجب تولید پادتن می شوند ٬ بنابر این سلول های T  در هر دو نوع ایمنی هومورال و سلولی نقش دارند . 

*  یک میکروب می تواند چندین نوع مولکول آنتی ژن داشته باشد .

*  سرم ضد کزاز فقط برای پیشگیری ولی سرم ضد دیفتری هم برای پیشگیری و هم برای درمان به کار می رود . سرم تا زمانیکه پلاسموسیت های خود فرد بتوانند پادتن تولید کنند ٬ از بدن محافظت خواهد کرد . 

*  در بروز بیماری های خود ایمنی هم بخش هومورال و هم بخش ایمنی سلولی ( یعنی هم انتی کور ها و هم  سلولهای T  کشنده نقش دارند . مثلا در MS  هم پاسخ ایمنی سلولی ( T  کشنده ) و هم انتی بادی های خودی ( اتو انتی بادی ) دخالت دارند . 

*  سندرم دی جورج همان بیماری نقص ایمنی مادر زادی فقدان تیموس می باشد . ( صفحه 23 کتاب سوم ٬ فعالیت 1 – 6 ) 

  انواع عوامل موثر در ایجاد پتانسیل ارامش و عمل عبارتند از : 1 – کانالهای نشت پتاسیم – سدیم  2 – پمپ سدیم – پتاسیم 3 - کانال سدیمی وابسته به ولتاژ 4 – کانال پتاسیمی وابسته به ولتاژ . در موقع استراحت غشاء تقریبا تمام کانال های سدیم و عمده کانال های پتاسیمی بسته اند  ولی در عوض کانال های نشت سدیم – پتاسیم باز می باشند که نفوذ پذیری این کانال ها نسبت به پتاسیم حدود 100 برابر سدیم می باشد  و این کانال ها نقش عمده ای در ایجاد پتانسیل آرامش دارند  . باید توجه داشت که یون ها به هیچ طریقی از دو لایه لیپید خالص که فاقد پروتئینهای کانالی و ناقل باشند رد نمی شوند . البته باید توجه داشت که در ایجاد پتانسیل آرامش هم پمپ سدیم – پتاسیم و هم کانال های نشت پتاسیم – سدیم نقش دارند ولی نقش کانال های سدیم پتاسیم بسیار بیشتر است .

/ 1 نظر / 28 بازدید
بختياری

سلام.خسته نباشيد. مطالب جالبی ارائه می دهيد. به کار خود ادامه دهيد. در ضمن خوشحال خواهم شد اگر به وبلاگ من سری زده و نظرتان را راجع به پست (يک نظر و يک ماجرا )بنويسيد.