زيست شناسی پيش دانشگاهی ( ۱ )

شكل 1-3 :- مولكولهاي آلي ساده در زير آب و درون حباب ساخته مي شدند و به درون اتمسفر آزاد مي شدند . سپس اين مولكولهاي آلي ساده در معرض اشعه ماوراء بنفش و رعد و برق قرر گرفته انرژي لازم براي شكستن پيوندهاي قبلي و تشكيل پيوند هاي جديد در جهت ساختن تركيبات پيچيده تر را كسب مي كردند . در نهايت باران بسياری از اين مولكولهاي آلي پيچيده تر را به همراه تركيبات ساده بار ديگر وارد اقيانوس مي كرد .

شكل 2-3 :-غشاي دو لايه اي ميكروسفر ها نفوذ پذيري انتخابي دارد كه چنين خاصيتي راه را براي انجام نخستين فرآيندهاي متابوليكي هموار مي كند . اين ذرات نزديكترين شكل هاي غير زنده به سلول هستند متابوليسم ندارند ولي توليد مثل انجام مي دهند .

شكل 4-3: الف) چون تقريباً همه يوكاريوت ها ميتوكندري دارند ، اما برخي كلرو پلاست دارند پژوهشگران تصور مي كنند كه نخست ميتو كندري ها تكامل پيدا كرده اند و در شكل هم همين موضوع نشان داده شده است .

  ب) پروكاريوت كوچك هوازي ( منشاء ميتوكندري ) ابتدا وارد يك سلول پروكاريوت بزرگ شده و پروكاريوت ميزبان ( بزرگ ) بعد از ورود پروكاريوت كوچك هوازي به درون آن به يك سلول پيش يوكاريوتي تبديل شد .

ج) پروكاريوت كوچك فتوسنتز كننده ( منشاء كلروپلاست )وارد يك سلول پيش يوكاريوت شد .

د) غشاء داخلي ميتوكندري و كلروپلاست منشاء پروكاريوتي ولي غشاء بيروني آن منشاء يوكاريوتي دارند .

شكل 5-3 :الف) تريلوبيت مورد نظر درست در آخر نقطه گوشه سمت راست شكل قرار دارد .

ب) همانطور كه در شكل ديده ميشود تريلوبيت ها به خاطر وجود دو شيار پشتي كه شيارهاي طولي هستند بدنشان به سه لوب ( قسمت ) طولي تقسيم شده است و نام آنها مربوط به همين موضوع است .

شكل 10-3 :الف) كروكوديلها بزرگترين خزندگان امروزي هستند ، بدن و سر بزرگ دارند ، دندانهاي مخروطي زيادي دارند . تمساح هم متعلق به رده كروكوديلهاست ب) كرتاسه آخرين دوره مربوط به دوران مزوزئيك مي باشد .

/ 5 نظر / 11 بازدید
تايماز

سلام فکر جالبيه تا حالا نديده بودم موفق باشيد به منم سر بزنيد

خالی

جواب دندان شکن اداره برق یاسوج به یک مطلب انتقادی در نشریه امید مردم در سايت ک-ب

خالی

جواب دندان شکن اداره برق یاسوج به یک مطلب انتقادی در نشریه امید مردم

زبرجد

با سلام خدمت استاد و همکار گرامی ضمن تقدير از سعی و تلاش شما در ارايه مطالب مفيد مخصوصا در مورد کار های اخير در مورد نکات شکلها که بنده در کلاس های در سی و کنکور دانش آموزان عزیز را برای مطالعه و استفاده از مطالب مفيد شما ترقيب می کنم تا گره گشای راهشان گردد. راهنماييهايتان روشنای راه ما. حق نگهدارتان

حميد ظفرزاده

با سلام.جناب استاد دوستکام از زحمات حضرتعالی صميمانه سپاسگذارم و ارزوی موفقيت برای شما دارم.