نکات شکل ها " 1 "

نکات شکل ها     " 1  "<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

زیست شناسی 1 و آزمایشگاه

 

-         شکل 1- 2 : باید دانست که تار مهره ای که در این شکل نشان داده شده شامل دو بخش است 1 – رشته های بین مهره ای که خاصیت کش سانی ندارد 2 – رشته های درون مهره ای که چسبناک و کش سان هستند .

-         شکل 4- 2 : الف – اسکلت کربنی می تواند به سه شکل باشد 1 – خطی 2 – شاخه دار 3- حلقوی

-       ب – فرمول عمومی هیدروکربن ها عبارتند ازH 2n +   2C nکهn  نشان دهنده تعداد اتم های کربن است .

-         ج – نام ترکیبات از چپ به راست عبارتند از : اتان ( اسکلت کربنی خطی ) – پروپان ( خطی ) – بوتان ( خطی ) – ایزو بوتان (_ شاخه دار یا منشعب ).

-         د- بوتان و ایزو بوتان نسبت به یکدیگر ایزو مرند ( دو یا چند ترکیب شیمیایی که فرمل بسته انها یکسان ولی فرمل باز انها متفاوت باشد را نسبت به یکدیگر ایزومر می گویند . باید توجه داشت که ویژگیهای شیمیایی و بیو شیمیایی ایزو مرها با یکدیگر متفاوت است .

-         شکل 14- 2 : الف – پنتوز در ATP  از نوع ریبوز می باشد ب – باز آلی آدنین دو حلقه ای است ( یک حلقه پنج ضلعی و یکی شش ضلعی ) ج – ریبوز بخش مرکزی را تشکیل می دهد و دو بخش دیگر یعنی باز آلی و گروههای فسفات هر کدام جدا گانه به ریبوز متصل می شوند .

-         شکل 16- 2 : در این شکل درصد مواد تشکیل دهنده بدن نشان داده شده است لطفا درصد ها را بخاطر داشته باشید .

-         شکل های 10- 3 و 11- 3 : الف – اندامکهایی که در سلولهای جانوری وجود ندارند شامل : 1- کلروپلاست و سایر پلاستها 2- واکوئل مرکزی 3 – دیواره سلولی . ب – اسکلت سلولی از ریز لوله ها و ریز رشته ها تشکیل شده است  

-         ج – اندامک هایی که مخصوص سلول های جانوری بوده و اغلب سلو لهای گیاهی انها را ندارند عبارتند از :1-  تاژک 2 – سانتریول 3 - لیزوزوم                                          

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
حجازی

سلام . دوست و همکار گرامی آقای دوستکام با کمال افتخار لينک وبلاگ شما را در زيستيکاتور قرار دادم . برای شما آرزوی موفقيت و بهروزی دارم .