برخی اشکالات زیست شناسی پیش دانشگاهی

برخی اشکالات زیست شناسی پیش دانشگاهی

1-   صفحه 18 کتاب پیش دانشگاهی سطر اول به نظر می رسد به جای mRNA اولیه باید نوشته شود RNA اولیه. یا اینطور نوشته شود: در یوکایوتها ,mRNA ای که....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2-   در رابطه با آزمایشهای گرانت ص 104 در پاراگراف دوم امده است که در سالهای پر رطوبت هم پرندگان نوک ستبر و هم پرندگان نوک باریک باکارایی خوبی عمل می کنند در صورتی که به نظر میرسد با توجه به متن و نمودار ونتیجه ای که گرفته می شود و همچنین مثال سهره های کامرونی در ص 130 باید این موضوع گفته شود که در سالهای پر رطوبت پرندگان نوک باریک و ضعیف با کارایی بهتری نسبت به نوک ستبر ها عمل می کنند !!!

 

3-   ص 114 خط اخر کامل نیست .

 

4-   بیماری کم خونی داسی شکل در سال سوم مغلوب اتوزومی بیان

 

شده است در حالیکه در کتاب پیش دانشگاهی هم توان معرفی شده

 

است ( با توجه به حروفی که برای ژن ها و ژنوتیپ به کار برده شده است)

 

5-   ص 149 در پایان پاراگراف اول گفته شده است که یک گیاه تترا پلویید می تواندبا یک گیاه دیپلویید آ میزش کند ولی در پاراگراف آخر همین صفحه آمده است که با توجه به ناتوانی گیاهان تتراپلویید در آمیزش بادیپلوییدها ...

 

6-   ص161 خط دوم گفته شده است که ثابت های این معادله !!! غافل از اینکه این معادله در کتاب قبلی بوده و اکنون حذف شده است .

 

7-   در رابطه با آزمایشهای گوس باید تجدید نظر شود بویژه آزمایش دوم که معلوم نیست بالاخره غذای دو پارامسی 1 و3 یک گونه باکتری هست یا نه ؟ چون در متن آمده که غذای این دو پارامسی یکسان است در صورتیکه در پاراگراف زیر ان مطلب به گونه دیگری نوشته شده است .

 

8-   به نظر میرسد در تفکر نقادانه ص 180 سطر دوم باید جای اعداد 1 و 2 باهم عوض شود.

/ 0 نظر / 72 بازدید