نکات شکل های زيست شناسی ۱ ( شماره ۴ )

توجه : شماره های 1 و 2 و 3 در آرشیو وبلاگ موجود هستند  .

۹-4 :ديواره نخستين در سلولهاي پارانشيمي نازك بوده و داراي لان ميباشد .در حالي كه ديواره نخستين در سلولهاي كلانشيمي ضخيم بوده و داراي لان مي باشد .

در روي ساقه دو نوع جوانه ديده مي شود : جوانه هاي جانبي و جوانه هاي انتهايي ، جوانه هاي جانبي در محل زاويه اي كه دمبرگ با ساقه مي سازد قرار دارند . اين جوانه ها ممكن است خاستگاه محور هاي فرعي يا گل باشند .

12-4 : موقعي كه سلولهاي سازنده آوند چوبي زنده اند ، موادي از جنس چوب از سمت داخل بر روي ديواره آنها گذاشته مي شود كه به شكل هاي مختلف است كه بر اين اساس آوندهاي چوبي را نام گذاري مي كنند مثلاً در اين شكل آوندهاي چوبي مارپيچ و مشبك قابل مشاهده اند .

13-4 : صفحه غربالي : ديواره هاي عرضي بين سلولهاي سازنده آوند آبكشي سوراخ سوراخ و شبيه غربال يا آبكش است و به آن صفحه غربالي يا صفحه آبكشي مي گويند .

14-4 : در ازاي بدن هيدر ممكن است به 25 تا 30 ميلي متر هم برسد . ديواره بدن هيدر كه كيسه گوارشي (حفره مياني ) را احاطه كرده شامل يك اپيدرم بيروني (اكتودرم ) و يك لايه داخلي (آندودرم ) است كه لايه مياني نيز در بين آن دو وجود دارد . لايه مياني در فاصله اپيدرم و آندودرم قرار دارد و به هر دو لايه متصل است . اين لايه ژلاتيني است . سلولهاي غده اي آندودرم آنزيم هاي خود را درون حفره اي گوارشي مي ريزند و به اين ترتيب عمل گوارش ( از نوع برون سلولي ) در درون اين حفره آغاز مي شود ، اما بسياري از ذرات غذايي هم به طريق فاگوسيتوز توسط پاههاي كاذب ايجاد شده به درون آنها مي  روند  و عمل گوارش درون سلولي روي آنها صورت مي گيرد .

- دانه هاي كوچك سبزرنگ آنزيم هايي هيدروليز كننده (تجزيه كننده هستند كه به صورت اگزوسيتوز از درون سلولها وارد كيسه گوارشي مي شوند .

/ 2 نظر / 34 بازدید
سليمان پوزش

amadam javab soale page90 ra az tooye veblog shoma dar byaram vali moteasefene nabood

رضا حسینی

سلام استاد[گل] من یکی از شاگرد های شما در مدرسه شهید ثانی هستم (اول 101). از راهنمایی های شما نهایت تشکر را دارم . راستی اگر یک وقت رقیب تنیس خواستی من حریفم[گل] . به وبلاگم سر بزن .[گل] . خدا حافظ