نکات شکلهای زيست ۱ ( شماره ۸ )

شكل 1-7 :در عروس دريايي به ترتيب : الف)4 بازوي دهاني وجود دارد كه در اطراف دهان قرار دارند و بعد از دهان يك كيسه گوارشي  چهار قسمتی وجود دارد كه به هر كدام از آنها كيسه معدي مي گويند (4 كيسه معدي )

ب) تعداد بسيار زيادي لوله هاي منشعب شعاعي وجود دارد كه به يك لوله حلقوي (دايره اي ) ختم مي شوند .

ج) تعداد زيادي شاخك يا بازو هم در اطراف كانال حلقوي يا لوله دايره اي قرار دارند .

د) ساده ترين دستگاه گردش مواد در عروس دريايي وجود دارد .

شكل 2-7 : الف) گردش خون بسته در كرم خاكي :1- پنج جفت قلب لوله اي شكل دارد (هر چند در كتاب چهار جفت آن نشان داده شده است ) 2- داراي سه نوع رگ مي باشد (سرخرگ –مويرگ-سياهرگ) 3- خون موجود در سياهرگها و قلب تيره مي باشد  4- خوني كه از قلب خارج مي شود بعد از ورود به سرخرگ و تنفس پوستي تبديل به خون روشن مي شود ولي ديگر به قلب بر نمي گردد .

ب) گردش خون باز در خرچنگ دراز : 1- دو نوع رگ وجود دارد (سرخرگ و سياهرگ ) و مويرگ ندارند 2- خون درون سياهرگها تيره مي باشد و درون سرخرگها روشن است .

  3-خوني كه وارد قلب ميشود روشن است يعني خون تيره قبل از ورود به قلب وارد برانشي ها (نقش آبشش را بازي مي كنند ) شده و تبديل به خون روشن مي شود . 4-دريچه هاي قلبي دريچه هاي يك طرفه اي هستند كه فقط اجازه ورود خون به قلب منفذ دار را مي دهند و موقع انقباض قلب اين دريچه ها بسته ميشوند .

شكل 4-7: 1- ماهي هاي استخواني معمولاً داراي 4 كمان آبششي هستند هر چند در شكل دو كمان آبششي نشان داده شده است  2- سياهرگ شكمي يا سياهرگي كه خون را وارد قلب (دهليز) مي كند داراي خون تيره است 3- خون درون قلب تيره است 4- سرخرگ شكمي يا سرخرگي كه خون را از قلب (بطن ) خارج مي كند داراي خون تيره است . 5- سرخرگ پشتي داراي خون روشن است  6- دستگاه گردش خون همه مهره داران از جمله ماهي ها بسته است .

شكل 5-7 : الف) مسير گردش كوچك خون عبارتند از :بطن راست – سرخرگ ششي كه دو شاخه مي شود(يكي به شش راست و يكي به شش چپ ) – شش ها (تبادل گازها و تبديل خون تيره به روشن ) سياهرگ هاي ششي (4 عدد ) كه داراي خون روشن هستند – دهليز چپ .

ب) مسير گردش بزرگ خون : بطن چپ –آئورت –اندام ها و بافت هاي مختلف بدن (تبديل خون روشن به خون تيره ) بزرگ سياهرگ ها (دو عدد) زبرين و زيرين )دهليز راست .

ج) سياهرگ هاي ششي بر خلاف ساير سياهرگها خون روشن دارند .

د)سرخرگ هاي ششي بر خلاف ساير سرخرگ ها دارای خون تيره هستند .

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
؛

..........سری زدم ........

محقق

سلام دوست عزيز اگز مايل نيستيد؛ خبر بدهبد. ما قبلا تبادل لينك كرده بوديم.