امتحان نهايی سوم(زيست شناسی گناباد)

هر کار نیکی را باید برای رضای خدا انجام داد . در س را هم در جهت افزایش معلومات  برای رضای خدا باید خواند اما متاسفانه دانش آموزانی که درس را به خاطر رضای خدا می خوانند اگر نگویم نایاب لااقل باید بگویم کمیابند و انگیزه های مختلف برای درس خواندن در انگیزه ی نمره ای خلاصه شده است . در سال های اخیر برای فعال تر نمودن دانش آموز  ، کتاب های درسی ظاهرا به روش فعال تدوین گردیدند از جمله ی این کتابها ، زیست سوم تجربی است . امروز به سراغ شمارش تعداد سوالات کتاب رفتم و دیدم که 307 سوال مختلف در قالب خودآزمایی ، فعالیت و تفکر نقادانه دارد که 50 صفحه کامل را هم از نظر حجم کتاب به خود اختصاص داده است . متاسفانه در طرح  سوالات امتحان نهایی نه تنها امسال که کشوری بود بلکه در سنوات قبل هم که استانی طرح می شد به این 50 صفحه و 307 سوال مختلف موجود در آن  توجهی نمی شود و اگر دانش آموزانی با دستور دبیر زیست خود ساعت ها وقت صرف فعالیت های آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی چه در مدرسه یا خارج ا ز مدرسه  کنند در جوابگویی به سوالات امتحان نهایی با آنهایی که از ابتدای سال تحصیلی هیچ کدام از فعالیت ها را انجام نداده و یا کلا آنها را حذف شده تلقی نموده اند برابرند . آیا این کار باعث نمی شود که دیگر حنای دبیر زیست برای ایجاد تکلیف به دانش آموزان جهت انجام فعالیت ها و پرسش های کتاب بی رنگ شود؟ اگر دانش آموزی بگوید آقا این ها که در امتحان نهایی نمی آید چرا وقت صرف آن می کنید ؟ چه جواب قانع کننده ای می شود باتوجه به مقدمه ای که ذکر کردم به او داد؟ خود معتقدم که انجام این فعالیت ها در درک مطالب و عمق یادگیری موثرند ولی چرا در امتحان نهایی باید بی تفاوت از کنار آنها گذشت و آنها راندیده گرفت؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 62 بازدید