نکات شکلهای زيست ۱ ( شماره ۱۱)

شكل 1-9 :الف) نوع مفصل بين بندهاي سازنده پاي مورچه از نوع مفصل گوي و كاسه اي است . ب) اسكلت خارجي حشرات كه از جنس كيتين است را كوتيكول مي گويند .

شكل 3-9 : اجزاء سازنده حركتي عقبي اسب عبارتند از : 1- لگن 2- ران 3- ساق 4- مچ 5- كف پا 6- انگشت سوم مياني كه شامل سه بند مي باشد كه بند سوم رشد زيادي كرده و سم را مي سازد و جاندار در واقع سم رو مي باشد .

4-9 : انواع باله ها در ماهي ها :الف ) باله هاي زوج ( باله هاي سينه اي و شكمي ) ب) باله هاي فرد ( پشتي ، مخرجي يا لگني و دمي )

شكل 5-9 :بال يك پرنده شامل بخش هاي زير است : 1- بازو 2- ساعد كه شامل زند زيرين و زند زبرين است 3- پنجه كه شامل الف) بالك كه در واقع انگشت اول است و ب) انگشت دوم ج) انگشت سوم

شكل 7-9 :سار كومر : فاصله بين دو خط Z  را ساركومر مي گويند .تارچه :از توالي طولي چندين ساركومر يك تارچه ساخته مي شود . تار ماهيچه اي يا ميون يا سلول ماهيچه اي : از مجموع چندين تارچه بوجود مي آيد . دسته تار : از تجمع چندين تار ماهيچه اي بوجود مي آيد . ماهيچه : از تجمع چندين دسته تار ماهيچه اي بوجود مي آيد .

شكل 8-9 : الف )ميو فيبر پل را مي توان معادل تارچه در نظر گرفت .ب) هر ميو فيبر پل از رشته هاي نازكتري به نام ميكرو فيبر پل يا ميو فيلا منت ساخته شده است كه شامل رشته هاي نازك و ضخيم است . ج) جنس نوار روشن به طور كامل از رشته هاي نازك مي باشد در حاليكه جنس نوار تيره هم شامل رشته هاي نازك وهم رشته هاي ضخيم است .

شكل 9-9 : در اينجا برخي ماهيچه ها را كه ازروي نام آنها نمي توان محل آنها را تشخيص داد مي آوريم :1- ذوزنقه اي : ماهيچه تخت سه گوش كه پشت گردن و شانه را مي پوشاند براي حركات استخوان كتف حائز اهميت است و نيز سر را از عقب به طرفين مي كشاند ( بخشي در پشت بدن و بخشي در جلوي بدن ) 3- سه سر پشت بازو : ساعد را باز مي كند 4- پشتي بزرگ : از مهره هاي كمر منشاء مي گيرد و در حركت شانه و دست به سمت عقب نقش دارد .

5- ماهيچه هاي سريني :شامل ماهيچه هاي سريني بزرگ و متوسط و كوچك كه عهده دار حركت ران هستند .6- دو سر پشت ران : زانو را تا كرده و ران را باز مي كند و ساق را به بيرون مي گرداند . 7- ماهيچه توام : ماهيچه اي كه قسمت اعظم نرمه ساق پا ( پشت ساق ) را تشكيل مي دهد .

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
ذوالفقار گلستانی

سلام استاد ارادت داريم