آنزیم

آموزشی

گزارش کار برگزاری مرحله دوم مسابقات آزمایشگاهی درس زیست شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم  سوالات چهارگزینه ای مسابقات ازمایشگاهی درسزیست شناسی شهرستان دهدشت اسفند 86  ۱- درکاریوتیپ کروموزومی یک زن، بزرگترین و ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 219 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آبان 86
1 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
8 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
10 پست
اسفند 84
2 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
4 پست
دی 82
4 پست