نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۳)

۱۴-۲:الف) دستگاه عصبي هيدر شامل شبكه اي از نورون هاي دو قطبي و چند قطبي است كه با يكديگر سيناپس دارند . پيام عصبي كه در هر نقطه از اين شبكه پديد مي آيد در همه جهات منتشر مي شود و پاسخ بسياري از محرك ها عمومي است . ب) طنابهاي عصبي پلاناريا شكمي – طرفيني است و طناب – عصبي در حشرات كاملا، شكمي است .در حالي كه طناب عصبي در مهره داران به صورت طناب عصبي پشتي( نخاع)در آمده است  . و درون مجراي ستون مهره ها قرار دارد .

1-3 : الف) پايين ترين يا عمقيترين گيرنده ها ، گيرنده هاي فشار مي باشند و سطحي ترين يا بالاترين گيرنده ها گيرنده هاي درد مي باشند ب) بجز گيرنده درد كه انتهاي عصبي برهنه و فاقد پوششي از بافت پيوندي است بقيه گيرنده ها ( سرما ، گرما ، فشار ) در انتهاي دندريتي خود داراي پوششي از بافت پيوندي مي باشند . ج) تعداد لايه هاي پوششي در انتهاي دندريتي گيرنده ها در گيرنده فشار از ساير گيرنده ها بيشتر است .

شكل 2-3 :الف) عدسي چشم محدب الطرفين است و تصويري حقيقي ، وارونه و كوچكتر از شي بر روي شبكه تشكيل مي دهد .

3-3 : الف) در سلولهاي گيرنده نور بخش مخروطي و استوانه اي كه داراي صفحات دايره اي شكل مي باشند نقش دندريت را بازي مي كنند به گونه اي كه اين بخش ها اثر محرك ( نور ) را به پيام عصبي تبديل مي كنند و سپس اين پيام وارد جسم سلولي شده و از طريق اكسون به نورونهاي بعدي منتقل مي شود .

5-3 : اصلاح نزديك بيني به كمك عدسي هلالي و اگرا و دوربيني به كمك هلالي همگرا مي باشد .

7-3 : الف) ترتيب قرار گرفتن گيرنده هاي چشايي بر روي زبان از جلو به عقب عبارتند از : شیريني – شوري – ترشي – تلخي – مي باشد . ب)شكل وسطي يك نوع پرز چشايي پياله مانند مربوط به ناحيه عقب زبان ( تلخي ) را نشان مي دهد كه خود از تعداد زيادي جوانه ي چشايي تشكيل شده است . ج) يك جوانه چشايي شامل 1- سلول چشايي 2- سلول نگهبان  3- نورون هاي حسي است .

8-3 : هر نيم كره مخ داري 4 لوب مي باشد پس در مجموع 8 لوب وجود دارد و هر لوب بوسيله شيارهاي عميقي از لوب ديگر جدا ميشود .

9-3 : عصب بينايي از مجموع چند اكسون ساخته مي شود و مولكولهاي رنگيزه بينايي هم در انتهاي دندريتي قرار دارند و بخش ميان اكسون و دندريت كه محل قرار گرفتن هسته مي باشد جسم سلولي است .

شكل 2-4 : الف) نام ديگر غده پينه آل ، اپي فيز مي باشد

شكل 6-4 :الف ) به نمودار سمت چپ توجه كرده و آن را به خاطر بسپاريد . ب) محل ترشح هورمون محرك غده فوق كليه از هيپوفيز پيشين مي باشد . ج) سياهرگ هايي كه خون را از هيپو تالاموس جلويي مي آورند بر خلاف بقيه جاهاي بدن تشكيل شبكه مويرگي در هيپوفيز پيشين مي دهند .(در كبد هم تحت عنوان سياهرگ باب همچنين حالت داريم ) .

شكل 2-5: الف ) اجزاء سازنده باكتري كپسول دار از خارج به داخل عبارتند از : كپسول –ديواره سلولي غشاء پلاسمايي – سيتوپلاسم – كروموزوم حلقوي (DNA حلقوي يا ماده ژنتيك باكتري )

ب) تفارت هاي باكتري هاي بدون كپسول و كپسول دار : الف ) نداشتن كپسول در باكتري بدون كپسول !!! ( عجب كشفي ) ب) در DNA باكتري كپسول دار ژن مرتبط با توليد كپسول وجود دارد در حاليكه DNA باكتري بدون كپسول فاقد اين ژن است . وقتي كه ترانسفورماسيون اتفاق مي افتد در واقع نوعي مهندسي ژنتيك اتفاق مي افتد و قطعه اي از DNA باكتري كپسول دار كشته شده به وسيله حرارت ( گرما ) كه به آن امروزه ژن مي گويیم از محيط بيرون وارد DNA باكتري زنده بدون كپسول مي شود . و از اين به بعد اين باكتري هم خود توانايي توليد كپسول را دارد وهم اين ويژگي را به نسل هاي بعد از خود منتقل مي كند .

/ 4 نظر / 34 بازدید
فرايند

سه تکه ای برای آخر وقت یک جمعه ......

عزيزيان

سلام و خسته نباشی خيلی خوب نکات ريز را بيان کرده ايد موفق باشيد

سعيد خدادوست

با عرض سلام: اميدوارم در كارتون موفوق باشيد.