طرح درس زیست شناسی و آزمایشگاه 1

آنچه در ادامه می آید طرح درس خانم بحرینی پور در مرحله استانی می باشد . لازم به یاداوری است که ایشان در مرحله الگوی تدریس برتر کشوری در سال 85 به عنوان نفر برتر کشوری انتخاب شدند.

ماده درسی : زیست شناسی 1 و آزمایشگاه

موضوع درس : گردش مواد ٬ دستگاه گردش خون در جانوران مختلف

مدت ( دامنه ) : 30 دقیقه

نام دبیر : مهری بحرینی پور

اقدامات قبل از تدریس 

اهداف کلی :

 دانش آموز با گردش مواد آشنایی پیدا کند :

 حیطه شناختی : 1 – دستگاه گردش خون را در جانوران مختلف بداند 2 – انواع دستگاه گردش خون ( باز و بسته ) را تجزیه و تحلیل کند  

حیطه عاطفی : 1- در فعالیتهای گروهی عملا همکاری کند ( تبلور ) 2 – از استفاده کردن از وسایل کمک آموزشی لذت ببرد ( واکنش )  

حیطه روانی – حرکتی : 1- دانش اموز با مهارت بتواند جانوران را در دو گروه دارای دستگاه گردش خون باز و بسته قرار دهد . 2 – دانش آموز به تنهایی با ذره بین رگ پشتی و شکمی کرم خاکی را مشاهده کند 3 – دانش آموز با مهارت از میکروسکوپ برای مشاهده گردش خون در دم ماهی استفاده کند .  

اهداف رفتاری :

 حیطه شناختی : 1 – کار دستگاه گردش مواد را نام ببرد ( دانش )  . 2- عوامل موثر بر سازگاری بدن در برابر نیروی گرانشی را نام ببرد ( دانش ) 3 – چگونگی گردش مواد در کیسه تنان ( عروس در یایی ) را توضیح دهد ( درک و فهم ) 4 – گردش خون باز و بسته را تعریف کند و مثال بزند ( درک و فهم ) 5 – دستگاه گردش خون در ملخ را توضیح دهد ( درک و فهم ) .  

حیطه عاطفی : 1 – دانش آموز چگونگی مشاهده کرم خاکی با ذره بین را از معلم خود سوال کند  2 – دانش آموز چگونگی مشاهده دم ماهی با میکروسکوپ را از معلم خود سوال کند . 3 – با گروه خود هنگام پاسخ دادن به سوالات معلم مشورت کند . 4 – کتابهای مورد علاقه خود را در این زمینه جستجو کند . 

حیطه روانی _ حرکتی : دانش آموز در هنگام کار به تنهایی با ذره بین رگ پشتی و شکمی کرم خاکی را مشاهده کند .  

روش تدریس : 

 روش تلفیقی : گروهی – پرسش و پاسخ – نمایشی 

مدل کلاس و گروه آموزشی : 

 گروه بندی دانش آموزان  

رسانه آموزشی : 

 پرژوکتور – رایانه – میکروسکوپ – ذره بین – پنس – کرم خاکی – ماهی

                                                                                                         ادامه در پست بعدی ...

/ 3 نظر / 101 بازدید
صابر

صابر

[عصبانی]

فاطمه سالاری

بچی وا نمیشه ؟